فرشته قبادي

فرشته قبادي كارشناس كتابداري با گرايش هنر/ عضو شوراي كتاب كودك و فرهنگنامه كودكان و نوجوانان (مروج و مولف فرهنگنامه - مردم شناسي و فرهنگ عامه)/ عضو گروه ترويج خواندن شوراي كتاب كودك/ مربي خانه كتابدار/ مربي و مشاور فوق برنامه مهد كودك ها (ويستا و...)

دوره هاي گذرانده شده:

كارگاه هاي آشنايي با ادبيات كودكان، بازي هاي سنتي، پژوهش، مقاله نويسي و  نويسندگي، نقد و بررسي كتاب، كتاب سازي، تاريخ ادبيات كودكان ايران، صلح،  ميراث من، مهارت هاي زندگي، شيوه هاي آموزش جديد ، کارگاه پی 4 سی (فلسفه برای کودکان) ، بازی/نمایش خلاق برای کودکان، کودک در بحران و... 

همكاري با مراكز:

ـــ همكاري با بخش كودك و نوجوان كاخ گلستان

ـــ مشاور مربيان كودكان با افت شنوايي در خانه فرهنگ ابوسعيد تا سال 1392

ـــ همكاري با اداره كل تربيت بدني (اولين، دومين و سومين جشنواره بازي هاي ورزشي كودكان استان تهران)

ـــ همكاري با انجمن حاميان حقوق كودك

ـــ همكاري با سازمان بهزيستي استان تهران (حقوق کودک، چالش ها و راهبردها)

ـــ همكاري در برپايي نمايشگاه "كتاب هاي برگزيده كودكان با نيازهاي ويژه IBBY" پاييز 89

ـــ داور  بخش ادبيات كودك و نوجوان در دومين جشنواره شمس العماره كاخ گلستان

ـــ داور مسابقه قصه نویسی دانش آموزان مدرسه آفتاب آذرین 1391- 1392

ـــ کارشناس دوره تربیت مربی میراث با موسسه بین المللی "میراث جهان"

ـــ همکاری با دفتر یونیسف در ایران به مناسبت روز جهانی کودک سال 1391

ـــ همکاری با موسسه همگام

ـــ همکاری در دهمین و یازدهمین کارگاه آموزش کتابداری کودک و نوجوان در خانه کتابدار

ـــ همکاری با موسسه "توسعه فرهنگی - اجتماعی رهاورد مادرگیل" در گیلان

ـــ مدرس قصه گویی و فنون آن در کارگاه آموزش راهنمای موزه (کتابخانه موزه ملی ملک) 1392

 مدرس روش صحیح کتابخوانی و قصه گویی (استان کردستان) 1393 و...-

 فعاليت ها و مهارت ها:

ـــ قصه گويي، كتابخواني، بازي هاي سنتي: هر موضوع جداگانه به صورت كارگاهي در 2جلسه 2ساعته براي آموزگاران و يك پروژه 6 تا 9 ماهه براي دانش آموزان

قصه گويي: قصه هاي جمعي، قصه هاي ناتمام، مراحل قبل، بين و بعد از قصه گويي، شيوه هاي قصه گويي، قصه درماني، قصه گويي با استفاده از كاموا، تفاوت قصه با داستان و...

كتابخواني: معيارهاي انتخاب يك كتاب خوب و مناسب براي كتابخواني و...

بازي هاي سنتي: بازي هاي متناسب با گروه سني مورد بحث با ابزار، بدون ابزار، مكان، زمان، تعداد، جنس، هدف، شيوه و چگونگي بازي، چگونگي روزآمد كردن بازی های سنتی، چگونگي مناسب سازي بازي براي كودكان با نيازهاي ويژه و...

ـــ پژوهش مشاركتي دانش آموزي با موضوعاتي (مسئله هایی) كه دانش آموزان با آن سر و كار دارند (به صورت كارگاهي در 4 جلسه 2 ساعته براي آموزگاران و يك پروژه 7 تا 9 ماهه براي دانش آموزان)، استفاده از دو مرجع بزرگ - فرهنگنامه كودكان و نوجوانان و تاريخ ادبيات كودكان ايران-  علاوه بر منابع ديگر

ـــ اولين ارائه دهنده طرح "پژوهش براي كودكان پيش دبستان" با عنوان "مهد كودك من" در سال 1385 با هدف خوب ديدن، خوب شنيدن، خوب لمس كردن و خوب بيان كردن.

ـــ كتابسازي به صورت كارگاهي در 3 جلسه 2 ساعته براي آموزگاران و يك پروژه سه ماهه براي دانش آموزان (بازديد از يك چاپخانه و آشنايي با يك نويسنده از فعاليت هاي اين پروژه است)

ـــ آموزش چگونگي به وجود آمدن يك نمايش خلاق در يك جلسه دو ساعته

ـــ نقد و بررسي كتاب

ـــ آشنايي با ادبیات کهن کشورمان و تا حدودی با افسانه هاي ملل

ـــ مشاوره در راه اندازي كتابخانه مناسب براي مهد كودك ها

ـــ مولف کتاب های "بازی های سنتی روزآمد شده"، انتشارات مدرسه و "بزرگترها اجازه دهید"، انتشارات نگارینه

 طراح و بازنویس کتاب پارچه ای با سه عنوان از داستان های شاهنامه(به دنیا   آمدن زال، عشق زال و رودابه، هفت خوان رستم) و یک حکایت از مرزبان نامه ( کی از کی باهوش تره)

بازنویسی کتاب مین به درخواست سازمان بهزیستی کشور-