سپيده آرمين

سپيده آرمين: كارشناس شيمي/ عضو شوراي كتاب كودك و گروه بررسي نشريان

دوره هاي گذرانده:

ـــ دوره هاي قصه گويي گام ها در موسسه مادران امروز

ـــ كارگاه فلسفه براي كودكان خانم شهرتاش

ـــ كارگاه پژوهش دانش آموزي در خانه كتابدار

ـــ كارگاه مهارت هاي زندگي در خانه كتابدار

ـــ كارگاه آشنايي با ادبيات كودك در شوراي كتاب كودك

فعاليت هاي انجام شده:

ـــ قصه گويي و كتابخواني در مدارس ابتدايي مناطق 2، 5 و 6 (مدارس سجاديه، راه دانش، سعادت، انديشه، بينا)

ـــ برگزاري كارگاه قصه گويي و كتابخواني براي معلمين سوم دبستان در آموزش و پرورش منطقه 5

ـــ برگزاري كارگاه قصه گويي براي مادران در مهد كودك ستاره ها (منطقه 5)

ـــ برگزاري چندين كارگاه تابستاني قصه گويي در خانه كتابدار براي گروه سني 4 تا 12 سال

ـــ شركت در كارگاه برگزاري شيوه هاي قصه گويي براي مربيان مهد كودك زندان ها با همكاري موسسه مادران امروز

ـــ كارگاه قصه گويي و بازي و نشريه سازي در خيريه پروين (منطقه 5)

ـــ اجراي شيوه هاي علاقه مند كردن كودكان به قصه سازي، كتابخواني و كتاب نويسي براي مسئولان امور تربيتي در شهر بم

ـــ برگزاري كارگاه هاي آموزش پژوهش دانش آموزي در آموزش و پرورش مناطق 2، 5، 6 و 12

ـــ اجراي كارگاه قصه گويي براي مربيان مسجد خيابان خاوران

ـــ برگزاري چندين كارگاه متفرقه ديگر در ارتباط با قصه و داستان

ـــ برگزاري كارگاه شناخت قصه و قصه گويي عملي در كانون توسعه فرهنگي