فاطمه چايكار

فاطمه چايكار/ متولد 1340/ كارشناس مترجمي زبان فرانسه/ عضو شوراي كتاب كودك و مروج قصه گويي و كتابخواني از سال 1378/ عضو گروه بررسي نشريات شوراي كتاب كودك

دوره هاي گذرانده:

ـــ دوره آشنايي با مباني ادبيات كودك در شوراي كتاب كودك

ـــ شيوه هاي قصه گويي نزد خانم مجيب

ـــ كارگاه هاي متعدد قصه گويي در شوراي كتاب كودك

ـــ دوره قصه گويي در كانون توسعه فرهنگي

فعاليت هاي انجام شده:

ـــ قصه گوي شبكه هوشمند "گلدونه"

ـــ مدرس قصه گويي و ترويج عادت به مطالعه براي معلمين در مناطق مختلف آموزش و پرورش

ـــ معلم قصه گو با تكيه بر خلاقيت در مدارس تهران (دولتي و غير انتفاعي)

ـــ معلم قصه هاي قرآني در مدارس تهران

ـــ برگزاري كارگاه هاي آموزشي قصه گويي در دانشگاه تهران

ـــ برگزاري كلاس هاي قصه گويي در مراكز فرهنگي شهرداري

ـــ قصه گويي براي كودكان بيمار در بيمارستان

ـــ برگزاري جلسات تلفيق قصه و رياضي در آموزش و پرورش

ـــ قصه گويي در كانون اصلاح و تربيت (گروه ويژه) به مدت دو سال

ـــ ارائه شيوه هاي بازي و خواندن در آموزش و پرورش

ـــ برگزاري كلاس هاي قصه گويي براي معلمان در دوره هاي ضمن خدمت

ـــ برگزاري كارگاه هاي املاي خلاق براي معلمان مقطع ابتدايي

ـــ برگزاري كارگاه پژوهش دانش آموزي براي معلمان و دانش آموزان

ـــ برگزاري جشن ها و مناسبت هاي مختلف در مدارس

ـــ برگزاري كارگاه هاي قصه گويي، بازي و كاردستي در موسسه خيريه مهر پروين