مهتاب مقدم اصلاني

مهتاب مقدم اصلاني/ كارشناس علوم ارتباطات اجتماعي/ عضو شوراي كتاب كودك و گروه نشريات

دوره هاي گذرانده:

ـــ دوره كامل "گام" در موسسه مادران امروز

ـــ كارگاه "تجزيه و تحليل رفتار متقابل" در مركز مشاوره اوين

ـــ كارگاه "زبان زندگي يا زبان بدون خشونت" در كلينيك ايران

ـــ كارگاه مهارت هاي زندگي در خانه كتابدار

ـــ كارگاه پژوهش دانش آموزي در خانه كتابدار

ـــ كارگاه "صلح" در شوراي كتاب كودك و خانه كتابدار

ـــ كارگاه كتابداري و ادبيات كودك در شوراي كتاب كودك

فعاليت هاي انجام شده:

ترويج كتاب خواني در:

ـــ دبستان پسرانه راه دانش منطقه 6

ـــ دبستان دخترانه شهيد صدوقي در منطقه 1

ـــ دبستان منظومه خرد در منطقه 1

ـــ دبستان پسرانه محمد باقر صدر در منطقه 2

ـــ دبستان دخترانه معلم در منطقه 2

ـــ دبستان پسرانه طلايه داران در منطقه 1

ـــ مدرسه راهنمايي دخترانه كوثر در منطقه 2

ـــ ترويج كتابخواني و كار بر روي عناصر داستان و نشريه در دبستان ايران در منطقه 3

كارگاه هاي برگزار كرده:

ـــ كارگاه يك روزه براي معلمان در مناطق 10 و 2

ـــ كارگاه يك روزه براي مادران در منطقه 1

ـــ كارگاه يك روزه شعر براي مادران در منطقه 2

ـــ كارگاه يك روزه آشنايي با نشريات براي كودكان در منطقه 11

ـــ كارگاه براي دانش آموزان پايه ابتدايي پسرانه و دخترانه از طرف خانه فرهنگ ميدان حر

ـــ برگزاري مناسبت هاي ملي (شب يلدا، چهارشنبه سوري و...) در خانه كتابدار و مراكز مختلف

ساير فعاليت ها:

ـــ آشنا نمودن كودكان با نشريات در همكاري با موسسه خيريه مهر پروين

ـــ مجري طرح "سبد خواندن با خانواده" در خانه كتابدار به مدت 3 سال