نغمه چلبي

نغمه چلبي/ متولد 1348/ كارشناس حسابداري از دانشگاه آزاد تهران مركز/ بازنشسته نفت/ شركت در دوره هاي "آشنايي با ادبيات كودكان" در شوراي كتاب كودك/ شركت در كلاس هاي قصه گويي خانم فاطمه چايكار به مدت 4 سال

شروع همكاري با شوراي كتاب كودك از سال 84 تا كنون/ شروع همكاري با خانه كتابدار به شكل غير رسمي از سال 85 تا 88 و به شكل رسمي، عضو گروه ترويج خواندن از سال 89 تا كنون/ عضو گروه تأليف شوراي كتاب كودك از سال 85 تا 87

فعاليت هاي انجام شده:

سال 86: 1-راه اندازي و تاسيس كتابخانه مركزي در مدرسه پسرانه تربيت منطقه 2 و انجام فعاليت هاي كتابداري(1300 جلد) 2-مرتبط ساختن مدرسه با فعاليت هاي موسسه مادران 3-برگزاري نمايشگاه كتاب در مدرسه تربيت از سوي شورا و موسسه مادران 4-حضور در كلاس هاي پايه اول و دوم خانم چايكار به عنوان كارآموز

سال 87: 1-انجام فعاليت كتابداري و كارآموزي در كلاس هاي خانم چايكار 2-برگزاري نمايشگاه كتاب در مدرسه تربيت از سوي شورا و موسسه مادران

سال 88: 1-راه اندازي و تأسيس كتابخانه مركزي در مدرسه سما منطقه 5 و انجام فعاليت كتابداري (3400جلد) 2-مرتبط كردن گروه p4c خانم شهرتاش با مدرسه 3-مرتبط كردن موسسه مادران با مدرسه 4-مرتبط كردن مدرسه با كلاس هاي خط خلاق خانم اقليدس براي هدايت معلم خط مدرسه به شكل تدريس يك كلاس توسط خانم اقليدس و تسري به كل مدرسه توسط معلم خط مدرسه 5-تدريس در كلاس قصه گويي پايه هاي اول و دوم و سوم و پيش دبستاني به موازات كتابداري 6-كارآموزي در كلاس هاي چهارم و پنجم خانم چايكار 7-گرفتن لوح تقدير از سازمان سما براي بهترين كتابخانه منطقه 5 و بهترين كتابخانه مدارس سماي كل كشور و برگزيده شدن كلاس هاي كتابخواني مدرسه سما در منطقه 5 و مدارس سماي كشور 8-شروع تدريس به شكل موردي در خانه كتابدار (قصه گويي براي مدارسي كه براي بازديد به خانه كتابدار مي آمدند) 9-تدريس در دارالقرآن تهرانپارس در طول تابستان 10-تدريس در مدرسه دولتي ميثم منطقه 7 و برگزاري نمايشگاه كتاب پايه هاي پيش دبستاني و اول به همراه آقاي گودرزي (فرستادن مدير مدرسه به مالزي به دليل شاخص شدن فعاليت هاي كتابخواني و p4c)

سال 89: 1-ادامه فعاليت هاي سال گذشته 2-قصه گويي در بوستان گفتگو 3-فعاليت در خانه كتابدار به شكل منظم و اجراي برنامه قصه گويي ننه سرما در شب يلدا 4-تدريس و قصه گويي در مدرسه آفتاب به مدت 2 ماه براي پايه هاي پيش دبستاني و اول و دوم

سال 90: 1-تدريس در مدرسه آفتاب آذرين براي پايه هاي اول و دوم و پيش دبستاني 2-قصه گويي در مصلي تهران در جشنواره سلامت 3-قصه گويي در بوستان گفتگو براي كودكان 0 تا 3 سال 4-قصه گويي در كاخ موزه گلستان به مناسبت هفته ميراث فرهنگي و گرفتن لوح تقدير از رئيس كاخ گلستان 5-قصه گويي در خانه هنرمندان به مناسبت روز جهاني كودك 6-قصه گويي در فرهنگسراي فردوس به مناسبت هفته دفاع مقدس 7-قصه گويي در پارك ميعاد به مناسبت هفته دفاع مقدس 8-قصه گويي در خانه كتابدار به شكل منظم 9-تدريس و قصه گويي به مادران در جشنواره "مادران قصه گوي شهر" در فرهنگسراي بهمن 10-قصه گويي در مهد كودك باغ ستاره ها و شاهنامه خواني براي بچه هاي آمادگي و پيش آمادگي