عرفان نظرآهاری در جلسه سبد خواندن با خانواده

 هشتمین نشست از دوره چهارم طرح سبد خواندن با حضور مربیان خانم ها اقلیدس و مقدم در تاریخ 24 تیرماه در سالن اجتماعات خانه کتابدار برگزار شد. در این جلسه علاوه بر اعضای سبد خانه، اعضای سبد دیگری به همراه خانم مقدم حضور داشتند و مهمان ویژه سبد نیز خانم عرفان نظرآهاری بودند.

ابتدا خانم مقدم بخشی از قطعه ادبی "دوست" را از خانم نظرآهاری برای جمع خواندند. سپس خانم نظرآهاری با خواندن شعر "آرزو" صحبت های خود را شروع کردند. ایشان به نقش و عملکرد ما در ترویج کتابخوانی در جامعه و محیط پیرامونمان پرداختند. از راهکارهای ارائه شده وجود قاعده و قانون در تماشای تلویزیون و استفاده از کامپیوتر، آیین و برنامه کتابخوانی در خانه، سرزدن و تماشای کتاب فروشی ها، عضو یک یا چند کتابخانه بودن، تشویق سایر اعضای خانواده جهت عضویت در کتابخانه، هدیه دادن کتاب، خواندن کتاب در سفر و مکان هایی که وقت های تلف شده داریم، جستجوی جواب سوالات خود در کتاب، تهیه کتاب مناسب برای بچه ها (شناخت ناشران، نویسندگان و مترجمان خوب) را می توان نام برد.

سپس شرکت کنندگان در برنامه سوالات خود را از خانم نظرآهاری پرسیدند. در پایان خانم دهقانی سه بازی جمعی را به صورت ریتمیک با همراهی شرکت کنندگان اجرا نمودند و خانم نظرآهاری با شعری از آثار خودشان به صحبت هایشان پایان دادند.