باشگاه اطلاعات سبز

اولین نشست باشگاه اطلاعات سبز، پانزده آبان ماه 1391 برگزار می شود.

اولین نشست از مجموعه برنامه های باشگاه اطلاعات سبز با عنوان «انسان جزئی از طبیعت» با سخنرانی درخصوص «صلح با طبیعت» و یک برنامه جنبی در 15 آبان آغاز و با کارگاهی با عنوان «آشنایی با شیوه های زندگی سبز» در روز پنجشنبه 18 آبان و یک گردش زیست محیطی در یکی از روستاهای کوهستانی البرز مرکزی در روز جمعه 19 آبان ادامه خواهد یافت.

پیشنهاد شعار هر کتابخانه یک پایگاه سبز از سوی مدیریت کتابخانه های سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران

به گزارش لیزنا، سید ابراهیم عمرانی نماینده انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در باشگاه اطلاعات سبز با اعلام این خبر افزود: پس از چند ماه تلاش و برنامه ریزی و با همکاری 8 نهاد و تشکل به ابتکار انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برنامه اطلاعات سبز از هفته آینده آغاز می شود. انتظار انجمن کتابداری و اطلاع رسانی از این مجموعه برنامه، نزدیکتر شدن کتابخانه ها در برنامه  های حفظ محیط زیست است. شعار هر کتابخانه یک پایگاه سبز که از سوی مدیریت کتابخانه های سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران پیشنهاد شده شعار محوری کتابخانه ها و کتابداران مجموعه در این دوره سه ماهه است.
وی افزود: برنامه ها در قالبهای مختلف نشست، سخنرانی، پخش فیلم، کارگاه آموزشی، بازیها و گردشهای زیست محیطی اجرا خواهد شد. برنامه آبان نهایی شده و با نهایی شدن برنامه آذر و دی،  در روزهای آینده برنامه سه ماهه اطلاعات سبز اعلام خواهد گردید. در این برنامه ها نشستها همگانی و استفاده از آن برای عموم آزاد است ولی برای کارگاهها و گردشها ثبت نام خواهد شد. برای ثبت نام در کارگاهها و گردشها، اولویت با کسانی است که در نشستها شرکت کرده اند، علت این تصمیم ارتباط برنامه ها با یکدیگر است.

موضوع برنامه آبان ماه  "اخلاق و مبانی محیط زیست" است

عمرانی گفت: موضوع برنامه آبان ماه  "اخلاق و مبانی محیط زیست" است که در آن نشست انسان جزئی از طبیعت را داریم که در این نشست یک سخنرانی و یک برنامه جنبی مانند فیلمهای مرتبط اجرا خواهد شد. کارگاه آشنایی با شیوه های زندگی سبز، طی دو هفته پنجشنبه ها صبح اجرا خواهد شد که کاملا به سخنرانی نشست ارائه شده مرتبط است، گردش محیط زیستی اول نیز در رابطه با همین کارگاه است که در آن سفری یکروزه به یکی از روستاهای البرز مرکزی برای آشنایی با زندگی در طبیعت به شیوه پایدار خواهیم داشت.

«تنوع زیستی»: موضوع برنامه آذر ماه

وی درخصوص برنامه آذر ماه این انجمن اظهار داشت: موضوع برنامه آذر ماه "تنوع زیستی" خواهد بود که با نشست "آشنایی با ارزشهای تنوع زیستی" و کارگاه "رد پای تنوع زیستی در زندگی روزمره" ادامه خواهد یافت و برنامه گردش هم احتمالا در یک منطقه حفاظت شده است که در صورتیکه مجوزهای لازم برای آن تهیه شود اعلام خواهد گردید.

نشستهای باشگاه اطلاعات سبز در کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار می گردد

ابراهیم عمرانی افزود: برنامه دیماه "آشنایی با مفهوم توسعه پایدار در محیط زیست" است که با نشست "آشنایی با مفهوم توسعه پایدار" آغاز و با کارگاه "جایگاه مشارکت در توسعه پایدار" ادامه خواهد یافت. گردش محیط زیستی این برنامه نیز متعاقبا اعلام خواهد گردید. نشستها همه در کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار می گردد ولی کارگاهها همه در کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و در مناطق مختلف اجرا خواهد گردید .

وی بیان داشت: بازیهایی با عنوان "بازیهای زیست محیطی" توسط یکی از انجمنها طراحی شده و قبلا در مجموعه های مختلف ارائه شده است و برای این بازیها نیز سه کتابخانه کودک در نظر گرفته شده اند، کتابخانه آفتابگردان شهرداری تهران در بزرگراه نواب که آخرین برنامه آبان ماه ماست ولی در دوم آذر اجرا می شود، دو برنامه دیگر در خانه کتابدار ودر بخش کودکان حسینیه ارشاد به ترتیب در آذر و دیماه برگزار خواهد گردید.

وی درپایان اظهار داشت: انتظار داریم با مشارکت فعال کتابداران و حتی ایجاد حساسیت در کتابداران نسبت به مسایل حفاظت و نگهداری از محیط زیست ، کتابخانه ها تبدیل به مرکز ثقل اطلاعات زیست محیطی شده و از این طریق شعار هر کتابخانه یک پایگاه سبز را جامه عمل بپوشانیم. همچنین امیدواریم کتابخانه های فعال مجموعه هایی از اطلاعات زیست محیطی و اطلاعات تولید شده توسط انجمنهای فعال محیط زیستی در این کتابخانه ها را در دسترس عموم مردم قرار دهند.

ما 8 نهاد و تشکلی که در این مجموعه مشارکت داریم، قرار داریم که در پایان دوره سه ماهه، جمعبندی دقیقی از فعالیت انجام شده انجام دهیم و احتمالا در نشست مشترکی به بررسی تجربیات این سه ماه پرداخته و نتایج آن را در اختیار جامعه قرار خواهیم داد. در پایان این مدت اگر این مجموعه برنامه ها موفق ارزیابی شوند احتمالا بتوانیم برنامه ها را ادامه دهیم و گروههای دیگر فعال محیط زیست و کتابخانه های دیگری که مایلند در این باشگاه فعال باشند را دعوت به همکاری نمائیم.

گفتنی است، اطلاعات تکمیلی از طریق پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ( لیزنا) اعلام خواهد شد.
 

منبع: http://www.lisna.ir/talk