انجمن حمایت از کودکان کار

 13 نفر از کودکان انجمن حمایت از کودکان کار به همراه 4 نفر از مربیانشان در تاریخ 28/8/91 به بازدید از خانه کتابدار آمدند. در این برنامه فعالیت های زیر انجام شد: معرفی بخش های مختلف کتابخانه، خواندن داستان "وسلی آباد" با تکیه بر آرزوها، نقاشی گروهی، بازی های مهارتی، شعر خوانی، صندلی بازی و...