روز جهانی معلولین در خانه کتابدار

در تاریخ 12 آذر ماه، به مناسبت روز جهانی معلولان برنامه ای با حضور کودکان مرکز توانبخشی نوید عصر در خانه کتابدار برگزار شد.

خانم مینا حبیب نژاد، مجری این برنامه، پس از خوشامد گویی به مهمانان، شعر سلام را با بچه ها خواند و از والدین خواست بچه ها را جلوی خود بنشانند و با هم دست بزنند و ریتم شعر را همراهی کنند. سپس در حین انجام چند بازی بدون وسیله، به والدین فلسفه همراهی و همبازی شدن با بچه ها را توضیح داد.

در بخش دوم برنامه، مهمانان به بخش ویژه کتابخانه برده شدند تا هم با کتاب ها و منابع مخصوص به کودکان با نیازهای ویژه آشنا شوند و هم با زندگینامه والدینی که داستان تلاششان در بازی زندگی با بچه ویژه در کتابی نوشته شده بود، آشنا شوند. مهمترین دلیل برای بردن بازدید کننده ها به بخش ویژه، این بود که بدانند کسانی هستند که برای بچه های معلول کتاب مناسب سازی می کنند و کتاب پارچه ای تهیه می کنند .

کتاب های پارچه ای به دست بچه ها داده شد تا از نزدیک با آن ها آشنا شوند و سپس کتاب "کدو قلقله زن" با کمک بچه ها تصویرخوانی شد و تأثیر کتاب خواندن در جمع توسط بچه ها برای خانواده ها توضیح داده شد.

در بخش سوم برنامه، مهمانان به خانه اسباب بازی برده شدند و بازی هایی با وسایل و اسباب بازی هایی که متناسب با مهارت های مورد آموزش و اعضای مختلف کودک ویژه بود، انجام شد. در حین بازی، مشارکت و همراهی با کودک ویژه در انتخاب وسیله متناسب و درست برای والدین توضیح داده شد.

در آخر برنامه ضمن تشکر از خانواده هایی که شرکت کردند، معلم های مرکز و همکاران خانه کتابدار، نظرخواهی انجام شد. پدری که همراه فرزندش در این برنامه شرکت کرده بود پیشنهاد کرد جلساتی برای خانواده های معلولین در فضای کتابخانه برنامه ریزی شود و عضوگیری انجام شود. همچنین پیشنهاد شد هفته ای یک ساعت، برنامه های ترویجی در مرکز توانبخشی اجرا شود. پس از این صحبت ها کودکان و والدینشان با خاطره ای خوش خانه کتابدار را ترک کردند.