بازی های محیط زیستی در خانه کتابدار

باشگاه اطلاعات سبز (دوستداران محیط زیست) در تاریخ چهارشنبه 22 آذر در خانه کتابدار کودک و نوجوان از ساعت 30/14 تا 30/16 بازیهای محیط زیستی را برای کودکان برگزار نمود. در این کارگاه نزدیک به ۳۰ کودک و نوجوان از راه بازی با گربه سانان بزرگ ایران، زنجیره غذایی، تفکیک پسماند، گیاهخواران و گوشتخواران آشنا شدند.

اولین بازی" گربه سانان بزرگ ایران" توسط انجمن طرح سرزمین جهت آشنایی و شناخت ویژگی های گربه سانان ایرانی به کمک یک بنر چاپ شده که بر روی زمین پهن شده بود برای گروه سنی 9 تا 14 سال اجرا شد. در این بازی 4 کودک با پرش روی یکی از ویژگیهای گربه سان منتخب خود به سوالات مربی در مورد وضعیت کنونی، طعمه، زیستگاه و عادات آن حیوان پاسخ می دهند و یاد می گیرند.
دومین بازی "زنجیره غذایی" توسط انجمن پایشگران حامی محیط زیست (پاما) جهت شناخت روابط بین عناصر تغذیه ای و چرخه غذایی به کمک یک کلاف کاموا برای گروه سنی 4 تا 14 سال اجرا شد. در این بازی از بچه ها خواسته می شود هر کدام قسمتی از کاموا را گرفته و در کنار هم یک زنجیر بسته را به وجود آورند سپس به علت یکی از رفتارهای غلط مثل انقراض یک جاندار کاموا از یک طرف پاره می شود و زنجیره از بین می رود و به این ترتیب تک تک بچه ها که در نقش جانداران گوناگون قرار دارند دیگر چیزی برای خوردن ندارند و از بین می روند.
سومین بازی "تفکیک پسماند" توسط موسسه کاوشگران طبیعت دنیا با هدف شناخت انواع پسماند بر اساس تفکیک آن به 3 دسته: تر، خشک و خاص به کمک سه سطل پسماند رنگی و 27 توپ کوچک که بر روی هر کدام اسامی از انواع پسماندها نوشته شده بود برای تمامی گروه سنی از کودک تا مادران اجرا شد. در این بازی ابتدا برای مخاطبین سه اصطلاح پسماند تر، خشک و خاص توضیح داده شد و سپس سطل ها در یک ردیف در فاصله ای حداقل 2 متر از شرکت کنندگان قرار می گیرد. هر یک از افراد از داخل کیسه یک توپ را برداشته و نام پسماند روی آن را خوانده و پس از تشخیص آنرا در سطل مورد نظر پرتاب می کنند در پایان مربی توپها را از سطلها خارج نمودن و توضیح می دهد که آیا توپ ها بدرستی به داخل سطلها انداخته شده است یا خیر.
چهارمین بازی "گیاهخواران و گوشتخواران" توسط انجمن پایشگران حامی محیط زیست (پاما) جهت آشنایی با گیاهان، گیاهخواران و گوشتخواران ایرانی برای گروه سنی 4 تا 14 سال اجرا شد. در این بازی هر یک از بچه ها نام یکی از انواع گیاهان، گیاهخواران و گوشتخواران را برای خودشان انتخاب می کردند و سپس با انتخاب مربی یک گیاهخوار یا گوشتخوار از محیط بازی خارج می شد. کودکی که نام انتخابی اش غذای آن جاندار بود انتخاب می شد و بعد از آمدن مجدد گیاهخوار یا گوشتخوار خارج شده از محیط، او می توانست به کمک صدای دست زدن مربی جای غذای خود و فرد مورد نظر را پیدا کند.