بازدید دبستان پژوهشگران

کودکان پیش دبستان، اول و دوم دبستان مجتمع پژوهشگران در تاریخ های 29 و 30 آبان و 1 آذر ماه به بازدید از خانه کتابدار آمدند.

برای 17 نفر از کودکان پیش دبستانی فعالیت های زیر انجام شد: معرفی کتابخانه و بخش های مختلف آن، قصه گویی مهمان های ناخوانده و کدو قلقله زن، بازی، قصه گویی گل خنده گل اخم، تشکیل آجر های میوه با نقاشی میوه های فصل و درست کردن پل دوستی، بازی مهارتی بستن مهره و بازی حافظه.

برای 26 نفر از کودکان اول دبستان فعالیت های زیر انجام شد: معرفی کتابخانه و بخش های مختلف آن، خواندن کتاب "قول بچه قورباغه"، کشیدن نقاشی داستان خوانده شده توسط بچه ها، انجام بازی عمو زنجیر باف و کش بازی.

برای 16 نفر از کودکان دوم دبستان فعالیت های زیر انجام شد: معرفی کتابخانه و بخش های مختلف آن، آشنایی با کتاب های پارچه ای و قصه گویی "کدو قلقله زن" و "خاله سوسکه"، آشنا کردن بچه ها با مجلات و نشریات ادواری، نقشه و کره جغرافیایی، خواندن کتاب "وسلی آباد"، انجام بازی های گروهی "گوشه" و "بالا بلندی".