گزارش سیزدهمین دوره کارگاه کتابداری

سیزدهمین دوره کارگاه آشنایی با ادبیات کودکان، ترویج خواندن و نقش کتابدار و کتابخانه، در تاریخ 24/10/91 ، در خانه کتابدار آغاز شد.

در اولین جلسه این کارگاه خانم نوش آفرین انصاری به معرفي شورای کتاب کودک، فرهنگنامه كودكان و نوجوانان و خانه كتابدار پرداختند. در بازديد شركت كنندگان كارگاه از خانه كتابدار، خانم الهه عسكري كتابخانه خانواده و خانم مينا رمضاني كتابخانه كودك و نوجوان را معرفي نمودند. سپس خانم فرزانه اخوت به بیان تجربیات ترویجی خود درباره‌ی راه اندازی، تجهیز و سازماندهی کتابخانه های مناطق محروم پرداختند.

در دومين جلسه خانم‌ها آرمين و نكويي به تاريخچه قصه گويي، ادبيات شفاهي، اهداف و شيوه قصه گويي  پرداختند. همچنين در مورد ويژگيهاي قصه خوب و شرايط قصه گو نيز صحبت شد.

در جلسه سوم خانم‌ها دباغ و مقدم به شرح اهداف و شيوه كتابخواني براي كودكان و نوجوانان پرداختند. سپس در مورد نقش كتابدار در ترويج كتابخواني بحث و گفتگو نمودند.

در چهارمين جلسه آقای مسعود ناصری درباره‌ی شناخت، چگونگی مراحل رشد و ویژگی مخاطب کودک و نوجوان بحث و گفتگو کرد.

در پنجمين جلسه ابتدا شركت كنندگان بازديدي از بخش هاي كودك و نوجوان، تهيه كتابهاي گويا و بريل، مخزن و بخش مرجع كتابخانه حسينيه ارشاد داشتند و سپس خانم مهرناز خراسانچي به مبحث فهرست نويسي توصيفي پرداختند.

جلسه ششم در كتابخانه حسينيه ارشاد برگزار گرديد و خانم مهرناز خراسانچي به مبحث فهرست نويسي تحليلي و آموزش كار با ابزار فهرست نويسي پرداختند و همچنين سايت كتابخانه حسينيه ارشاد و كتابخانه ملي را معرفي کردند.

در جلسات هفتم و هشتم كارگاه خانم شکوه حاجي نصرالله به موضوع ادبیات کودک، انواع و ویژگی های آن پرداختند و درباره داستان، تألیف و ترجمه، بازنویسی و بازآفرینی از ادبیات کهن و کلاسیک ایران، شعر، کتاب های غیر داستان: زندگینامه، دانش اجتماعی، علمی، هنر، بازی و سرگرمی و کتاب های فلسفه برای کودک و نوجوان صحبت کردند.

در نهمين جلسه، آقای دکتر حسین شیخ رضایی به اهمیت، فایده، روش ها، مراحل و ابزار مستند سازی و انواع گزارش نویسی پرداختند.

در دهمين جلسه، خانم مينا رمضاني روشهاي فراهم آوري منابع مناسب در كتابخانه كودك و نوجوان را توضيح دادند و همچنين خدمات عمومي كتابخانه كودك و طرح سبد خواندن در مدارس را شرح دادند. سپس خانم اولدوز علي اقدم خدمات ميز امانت، كار مرجع و چگونگي ارتباط صحيح با مراجعه كنندگان را در كتابخانه كودك شرح دادند و در انتها خانم الهه عسكري به معرفي كتابخانه خانواده، خدمات عمومي كتابخانه و طرح سبد خواندن در خانواده پرداختند.

در اختتاميه شركت كنندگان از دومين نمايشگاه و فروشگاه مادران خانه بازديد نمودند و ضمن پذيرايي گواهينامه پايان دوره را از خانم پيشداد دريافت کردند.