کارگاه مقابله با آزار جنسی

کارگاه مقابله با آزار جنسی در خانه کتابدار برگزار خواهد شد. علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام در این کارگاه تا پایان روز سه شنبه 3/11/91 به دبیرخانه مراجعه نمایند.
*حضور پدر، مادر و کودک الزامی است.
*مبلغ سرمایه گذاری در این کارگاه 2000 تومان می باشد.
*زمان: پنج شنبه 5 بهمن ماه ساعت 15 تا 17
*مکان: خانه کتابدار کودک و نوجوان