انجمن حمایت از کودکان کار

13 نفر از کودکان گروه سنی (ب) انجمن حمایت از کودکان کار در تاریخ 3/11/91 به بازدید از خانه کتابدار آمدند.

در این برنامه خانم مینا رمضانی کتابدار کتابخانه کودک و نوجوان بخش های مختلف کتابخانه را به بچه ها معرفی کردند. همچنین بچه ها را با مجلات، کتاب های پارچه ای، کره و نقشه جغرافیا و موقعیت جغرافیایی ایران و افغانستان، تمبر و کاربرد آن آشنا کرد. سپس خانم شهین لسانی داستان "ابر قلمبه" و "قول بچه قورباغه" را قصه گویی کرد و بچه ها با پنبه اشکال مختلف درست کردند و مراحل دگردیسی کرم ابریشم و تبدیل آن به پروانه را با برش کاغذ درست کردند. سپس بازی های مانند درست کردن اشکال مختلف با نخ، بازی با احجام مختلف و کش بازی را انجام دادند.