سبد خواندن در مدارس (91-92)

طرح "سبد خواندن در مدارس" در سال تحصیلی 91-92 برای مقطع سوم ابتدایی مدارس دخترانه حامی و حضرت رقیه و دبستان پسرانه قدس، با همکاری خانم ها دباغ، نکویی، هرندی زاده، رعنا، رمضانی گوهر و علی اقدم اجرا شد.

دبستان حامی: خانم ها دباغ و هرندی زاده برای معرفی سبد خواندن در تاریخ 27/8/91 در دبستان حامی حضور یافتند و درباره این طرح و چگونگی اجرای آن با بچه ها صحبت کردند. در پایان این جلسه خانم دباغ داستان "نی" را برای بچه ها قصه گویی کرد.
در تاریخ 25/9/91 خانم هرندی زاده در این مدرسه حضور یافت و درباره یلدا و آداب و رسوم آن با بچه ها صحبت کرد. سپس داستان "قصه شب یلدا" از کتاب "قصه های مادربزرگ" نوشته احمدرضا احمدی برای بچه ها خوانده شد .
در تاریخ 7/11/91 خانم هرندی زاده از بچه ها خواست کتاب را مشاهده کنند و هرچه می بینند را بنویسند مانند جلد کتاب، صفحه شناسنامه، تصاویر و... سپس کتاب "قورباغه و وزغ تمام سال" نوشته آرنولد لوبل  و کتاب "در جستجوی گنج"نوشته نیک باتروث در کلاس خوانده شد.
در تاریخ 12/12/91 از بچه ها خواسته شد تا درباره کتاب هایی که در سبد خوانده اند فکر کنند و بگویند کدام کتاب را بیشتر دوست داشتند و شخصیت های آن کتاب را تحلیل کنند. سپس شخصیت های کتاب انتخابی شان را بکشند و آدمک آن را درست کنند.

دبستان حضرت رقیه: در تاریخ 28/8/91 خانم ها رعنا، نکویی و رمضانی در این مدرسه حضور یافتند و طرح سبد و چگونگی اجرای آن را برای دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی (دو کلاس)  توضیح دادند. سپس بازی "علی بابا باغی داره" انجام شد. سپس بچه ها به کلاس هایشان رفتند و خانم رعنا برای بچه های یک کلاس کتاب "درخت بخشنده" را خواند و بازی "دانه" را انجام داد. خانم نکویی نیز برای کلاس دیگر کتاب "قول بچه قورباغه" را خواند  و در مورد دو زیست صحبت کرد.
در تاریخ 27/9/91 خانم ها رعنا و نکویی در این دبستان حضور یافتند و درباره شب یلدا و آداب و رسوم آن صحبت کردند. خانم رعنا در یک کلاس قصه "ماه عاشق خورشید" را گفت و قرار شد برای جلسه بعد بچه ها خاطرات شب یلدای خود را بنویسند و به کلاس بیاورند. خانم نکویی نیز در کلاس دیگر از بچه ها خواستند تا درباره کتاب های سبد صحبت کنند و نظرات خود را بگویند و برای جلسه آینده قرار شد کاردستی کتاب "سیارات" را درست کنند.
در تاریخ 8/11/91 خانم نکویی روی موضوع محیط زیست و کتاب های سبز کار کرد. بچه ها درباره کتاب هایی که در این باره خوانده بودند صحبت کردند و نمایشنامه کوتاهی اجرا کردند. سپس فرهنگنامه کودکان و نوجوانان به بچه ها داده شد تا مقاله هایی در رابطه با محیط زیست پیدا کنند و برای دیگران بخوانند. خانم رعنا نیز در کلاس دیگر، کار با فرهنگنامه را به بچه ها آموزش داد و مقاله هایی از آن را برای بچه ها خواند.

دبستان قدس: در تاریخ 29/8/91 خانم ها رعنا، نکویی و رمضانی در این دبستان حضور یافتند و طرح سبد و چگونگی اجرای آن را برای دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی (2 کلاس) توضیح دادند. کتاب "می خوایم یه خرس شکار کنیم" به صورت دسته جمعی خوانده شد. سپس خانم رعنا برای یک کلاس کتاب "درخت بخشنده" را خواند و خانم نکویی برای کلاس دیگر کتاب "سفر به سرزمین وحشی ها"را خواند.
در تاریخ 27/9/91 خانم نکویی در این مدرسه حضور یافت و درباره شب یلدا و آداب و رسوم آن و ارتباط آن با دین صحبت کرد. سپس بچه ها درباره کتاب هایی که خوانده بودند صحبت کردند و در پایان از آن ها خواسته شد درباره خسوف و کسوف تحقیق کنند.
در تاریخ 16/11/91 خانم نکویی کتاب "گربه ای که دوست نداشت گربه باشد"را خواند و از بچه ها خواست اگر دوست دارند جای کس دیگری باشند، بنویسند و یک کتاب درست کنند و شناسنامه کتاب خود را نیز با توجه به کتاب هایی که تاکنون خوانده اند درست کنند. سپس بچه ها درباره کتاب هایی که خوانده بودند صحبت کردند و بعضی ها داستان هایی را که خوانده بودند برای بقیه همکلاسی های خود تعریف کردند. در پایان نیز قصه دوستی با مشارکت خود بچه ها گفته شد به این صورت که جمله "دوست کسی است که..." را کامل کنند. خانم رعنا نیز در کلاس دیگر کتاب "راز" را خواند و کار پژوهشی انجام داد.

جشن پایانی این طرح برای دانش آموزان دبستان قدس، در تاریخ 10/2/92 در خانه کتابدار با همکاری خانم ها رعنا، نکویی، علی اقدم و رمضانی برگزار شد. در این جشن فعالیت هایی همچون: معرفی کتابخانه و مواد خواندنی موجود در آن، بازی با مشاغل، بازی هوش، شعرخوانی، بازی با میوه ها و حیوانات و بازی با نام ها انجام شد. همچنین کتابخوان کلاس و کتاب محبوب کلاس نیز معرفی شدند.