روز جهانی کتاب کودک "1392"

در تاریخ 27 فروردین ماه 92 جشنی به مناسبت بزرگداشت هانس کریستین اندرسن (روز جهانی کتاب کودک)، در خانه کتابدار توسط خانم ها حبیب نژاد، نکویی و میهن خواه برای اعضای کتابخانه کودک و خانواده برگزار شد.

گروه سنی الف: خانم حبیب نژاد بعد از خواندن شعر، انجام بازی و خواندن کتاب "چگونه رفتار کنیم"، به هر کدام از بچه ها دانه ای داد و مراحل کاشت دانه را به آن ها آموزش داد. اینکه از این دانه ها چه گیاهی سبز خواهد شد، تجربه ای است که مادران و بچه ها با هم به دست خواهند آورد.

گروه سنی ب- ج- د: ابتدا تکه هایی از تصویر اندرسن که به صورت پازل درآمده بود، بین بچه ها تقسیم شد. در پشت تکه های پازل، مطالبی درباره زندگی اندرسن نوشته شده بود. بچه ها به نوبت آن ها را برای جمع خواندند و تصویر اندرسن را کامل کردند. انجام بازی "کلاه شیطان" و قصه گویی "قصه دیروزها راز فرداها" (پیام روز جهانی کتاب کودک سال 1372)از دیگر فعالیت های این برنامه بود.

بزرگسالان: برای مادران عضو کتابخانه خانواده ابتدا درباره اندرسن و چگونگی تأثیر او به عنوان یک نویسنده بر جامعه خود و فرهنگ های دیگر صحبت شد. سپس خانم حبیب نژاد به هر کدام از مادران مقداری دانه داد و توضیح داد که این دانه ها مانند بذرهایی است که در ذهن کودکان می کاریم و باید تأثیر مثبت بر روی آن ها داشته باشیم.