کارگاه الفبای بازیگوش و آشنایی با خط فارسی

والدین و مدرسین گرامی از آنجا که برای تحریر خط فارسی قوانین مدونی تعیین و مشخص گردیده و این قوانین بر ضمیر پاک ماندگار تر است، بر آن شدیم کارگاهی برای کودکان گروه سنی ب- ج (اول تا پنجم دبستان) برگزار نماییم، تا از همان ابتدا که کودکان با زبان فارسی آشنا می شوند، با خط فارسی خو کنند تا سال های بعد مجبور نباشند تغییر خط داده و تازه با این خط آشنا شوند.

اصول و شیوه آموزش در این کارگاه به "زبان کودکی" است یعنی شعر، قصه و بازی، نمایش و تخیلات کودکانه. کودکان خود را در جایگاه نشانه های الفبا و کلمات قرار می دهند و از کلمات و جملات خود، نمایشی می سازند تا تمامی قوانین و فاصله گذاری ها را با لذت فرا گیرند.

این کارگاه از تاریخ 18/3/92 الی 9/6/92 هر هفته شنبه ها از ساعت 10 الی 12 برای کودکان و والدینشان برگزار می شود. شهریه کارگاه 50000 تومان است. اگر کودک و والد هر دو ثبت نام نمایند شهریه برای هر نفر 25000 تومان خواهد شد.