گزارش چهاردهمین دوره کارگاه کتابداری

چهاردهمین دوره کارگاه آشنایی با ادبیات کودکان، ترویج خواندن و نقش کتابدار و کتابخانه، در تاریخ 3/6/92 در خانه کتابدار برگزار شد.

در اولین جلسه کارگاه خانم نوش آفرین انصاری به معرفی شورای کتاب کودک، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان و خانه کتابدار پرداختند. خانم پروین فخاری نیا فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را معرفی نمودند. سپس خانم ها فرزانه اخوت، آذر جباری و شهرزاد محجوب به بیان تجربیات ترویجی خود درباره راه اندازی، تجهیز و سازماندهی کتابخانه در مناطق محروم به ویژه روستای گونجیک تبریز پرداختند. این جلسه در شورای کتاب کودک برگزار گردید.

در دومین جلسه آقای مسعود ناصری درباره شناخت، چگونگی مراحل رشد و ویژگی مخاطب کودک و نوجوان بحث و گفتگو کرد.

در جلسات سوم و چهارم کارگاه خانم شکوه حاج نصراله به موضوع ادبیات کودک، انواع و ویژگی های آن پرداختند و درباره داستان، تألیف و ترجمه، بازنویسی و بازآفرینی از ادبیات کهن و کلاسیک ایران، شعر، کتاب های غیرداستان: زندگینامه، دانش اجتماعی، علمی، هنر، بازی و سرگرمی و کتاب های فلسفه برای کودک و نوجوان صحبت کردند.

در پنجمین جلسه خانم ها دهقانی و وکیلی به تاریخچه قصه گویی، ادبیات شفاهی و نوشتاری، ساختار قصه، فرق قصه و داستان پرداختند. همچنین در مورد ویژگی های قصه خوب و شرایط قصه گو نیز صحبت شد و به صورت عملی چهار قصه اجرا شد.

در ششمين جلسه خانم‌ها آرمين و نكويي در مورد نقش كتابدار در ترويج كتابخواني بحث و گفتگو نمودند. سپس به شرح اهداف و شيوه كتابخواني براي كودكان و نوجوانان، شيوه‌هاي بلندخواني و انتخاب كتاب مناسب پرداختند. 

هفتمين و هشتمين جلسه خانم فاطمه مرتضايي فرد به مبحث فهرست نويسي توصيفي و تحليلي و آموزش كار با ابزار فهرست‌نويسي پرداختند و همچنين نحوه كار با cd كتابشناسي ملي را آموزش دادند.

در نهمين جلسه، آقای دکتر حسین شیخ رضایی به اهمیت، فایده، روش ها، مراحل و ابزار مستند سازی و انواع گزارش نویسی پرداختند.

در دهمين جلسه، خانم اولدوز علي اقدم كتابخانه نوجوان و بخش كودكان با نيازهاي ويژه را معرفي نمودند و همچنين نحوه برگزاري جشن‌ها و مناسبت‌ها و طرح سبد خواندن در مدارس را شرح دادند. سپس خانم مينا رمضاني روشهاي فراهم آوري منابع مناسب در كتابخانه كودك و خدمات عمومي كتابخانه كودك را شرح دادند. در ادامه خانم الهه عسكري به معرفي كتابخانه خانواده، خدمات عمومي كتابخانه و طرح سبد خواندن در خانواده پرداختند. در انتها شركت كنندگان از كتابخانه خانواده و كتابخانه كودك بازديد نمودند.
در اختتاميه شركت كنندگان ضمن پذيرايي گواهينامه پايان دوره را از خانم پيشداد دريافت نمودند.