کارگاه آموزش بازی در فضای باز و بسته

کارگاه آموزش بازی در فضای باز و بسته برای اعضای کتابخانه خانواده، مربیان، آموزگاران و سایر علاقه مندان، توسط خانم دهقان عضو گروه اجرایی بازی های سنتی شورای کتاب کودک، در روزهای چهارشنبه از ساعت 14:30 الی 17 برگزار می شود.

جلسه اول در تاریخ 1/8/92 با عنوان "بازی حواس 5 گنج زمینی (چشم بینا، گوش شنوا، بینی پویا، زبان چشا، لمس آشنا)" خواهد بود.

جلسه دوم در تاریخ 8/8/92 با عنوان "بازی کلامی (لحن و زبان بدن)" خواهد بود.

جلسه سوم در تاریخ 15/8/92 با عنوان "بازی ریتمیک" خواهد بود.

جلسه چهارم در تاریخ 29/8/92 با عنوان "بازی سنتی (بازی های نمایشی)" خواهد بود.

هزینه ثبت نام در این چهار جلسه 30 هزار تومان و هزینه ثبت نام در هر یک از جلسات 10 هزار تومان می باشد.