نمایشگاه کتاب به مناسبت روز کودک

خانه کتابدار کودک و نوجوان به مناسبت روز کودک، در چهار منطقه از شهر تهران نمایشگاه کتاب برگزار می کند. این نمایشگاه ها در تاریخ های 16 مهر ماه (مجموعه ورزشی هرندی)، 16 و 17 مهر ماه (دانشگاه علامه طباطبایی)، 18 مهر ماه  (انجمن حمایت از کودکان با افت شنوایی) و 16 تا 19 مهر ماه (موزه طبیعت دارآباد) خواهند بود. شرکت در این نمایشگاه ها برای عموم آزاد است.