برنامه پاییز و زمستان 92 کتابخانه خانواده

برنامه های پاییز و زمستان سال 1392 در کتابخانه خانواده خانه کتابدار به شرح زیر می باشد:

ساعت تاریخ نام برنامه
15 - 16:30 شنبه ها شاهنامه خوانی
9 - 10:30 یکشنبه ها حلقه مطالعاتی
14:30 - 16:30 سه شنبه ها - 7 جلسه ارتباط کلامی
10 - 12 چهارشنبه ها - 2 جلسه قصه گویی
10 - 12 دوشنبه ها - 2 جلسه کتابخوانی

 

تاریخ عنوان
سه شنبه 5/9

ارتباط کلامی

شهریه: 20000 تومان

 

سه شنبه 12/9
سه شنبه 19/9
سه شنبه 26/9
سه شنبه 3/10
سه شنبه 17/10
سه شنبه 24/10

 

تاریخ عنوان
چهارشنبه 6/9

قصه گویی - شهریه: 5000 تومان

چهارشنبه 13/9

 

تاریخ عنوان
دوشنبه 18/9 کتابخوانی - شهریه: 5000 تومان
چهارشنبه 25/9