جشن پایان تابستان 92

 جشن پایان تابستان سال 92 در تاریخ 24 شهریور، برای اعضای کتابخانه های خانه کتابدار توسط خانم ها اقلیدس، حبیب نژاد، قبادی و نکویی برگزار شد.

گروه سنی الف: ابتدا برای اینکه بچه ها با هم آشنا شوند با چفتوی زنجیره بازی حلقه ها انجام شد و سپس با کاغذ خانه درست کردند. در انتها نیز بازی جنگل انجام شد.

گروه سنی ب و ج و بزرگسال: در ابتدا همه اعضا گروه بندی شده و هر گروه نامی برای خود انتخاب کردند. سپس با تاس انداختن و انتخاب بازی متناسب با رده سنی، بازی هایی مانند جمله سازی، تکرار جملات، گری گری، الک و دولک، کدو کدو، پانتومیم، نمایش، بازی الفبای بازیگوش، قاشق وری و حرکت با توپ انجام شد. در پایان نیز بچه ها کاردستی درست کردند.