جشن رونمایی از نقاشی بیش از هزار فرشته زمینی...

 اگر ذهنم کندتر از دیگران عمل می کند، اگر دست ها و پاهایم یار و همراه خوبی برایم نیستند، اگر مانند دیگر بچه ها نمی توانم آزاد و رها بدوم، بازی کنم یا یاد بگیرم و اگر گاهی اوقات دردهایم مرا از ادامه زندگی وا می دارند در عوض اراده ای دارم از جنس فولاد، قلبی دارم از جنس آسمان، دلی دارم به رنگ خدا و عشقی دارم به زیبایی گل های سرخ عاشق، پس برای جاودانه بودنم تلاش می کنم.

روز سه شنبه 12 آذر ماه 92 خانم ها پیشداد و حبیب نژاد در جشن رونمایی از طومار نقاشی چند صد متری کودکان مؤسسه توانبخشی ولیعصر (عج) شرکت کردند. بازدید از نقاشی بچه ها و خواندن یادداشت های آن ها، مسئولیت اعضای خانه کتابدار را در برابر گروه "کودکان با نیازهای ویژه" سنگین تر کرد.

در انتها نیز بچه های مؤسسه به هر کدام از مهمانان یک شاخه گل رز هدیه دادند.