جشن شب یلدا "1392"

 جشن شب یلدا برای اعضای کتابخانه های خانه کتابدار در تاریخ 27/9/92، توسط خانم ها آرمین، دهقانی، میهن خواه و وکیلی برگزار شد.

گروه سنی الف: خانم میهن خواه برای این گروه سنی ابتدا قصه "افسانه هندوانه" را با همکاری خود بچه ها گفت و بعد از آن قصه "ننه سرما و عمو نوروز" را تعریف کرد. در بخش آخر نیز افسانه "ماه و خورشید" گفته شد و به همه بچه ها یک برچسب ستاره با عنوان "ستاره بیدار نگه داشتن ماه" داده شد تا ماه را تا صبح بیدار نگه دارند و ماه بتواند خورشید را ببیند.

سایر گروه های سنی:در این برنامه فعالیت های زیر انجام شد: 1- اجرای نمایش "فلسفه باستانی یلدا" به صورت سایه بازی 2- بیان آیین های مختلف شب یلدا توسط خود بچه ها 3- انجام بازی هایی مانند: عطا و خطا، بازی برعکس، نون بیار کباب ببر، و چند بازی گروهی دیگر 4- بیان خاطرات شب یلدا توسط بچه ها

بزرگسالان: آداب شب یلدا هر شهر روی یک برگه بزرگ نوشته شد و در دسترس مادران قرار گرفت و از آن ها خواسته شد تا آداب و رسوم شهر خود را به این برگه ها اضافه کنند. سپس یکی از مادران یکی از داستان های شاهنامه را قصه گویی کرد. خواندن شعر ننه سرما و پرسش و پاسخ از دیگر فعالیت های این برنامه بود.