معصومه رعنا

 معصومه رعنا عضو شورای کتاب کودک و هماهنگ کننده گروه ترویج خواندن/ مروج کتابخوانی و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان به مدت 15 سال

دوره های گذرانده:

ـــ کارگاه پژوهش دانش آموزی در خانه کتابدار

ـــ کارگاه مهارت های زندگی در خانه کتابدار

ـــ کارگاه آشنایی با ادبیات کودک در شورای کتاب کودک

ـــ کارگاه آشنایی با کتابداری در خانه کتابدار

فعالیت های انجام شده:

ـــ تدریس در کارگاه های "آشنایی با کتابداری" در خانه کتابدار

ـــ اجرای برنامه "سبد خواندن" در مدارس منطقه 11 آموزش و پرورش

ـــ قصه گویی و کتابخوانی در مهد کودک ها، فرهنگسراها، مدارس، کارگاه های خانه کتابدار

ـــ حضور و اجرای برنامه های ترویجی خواندن در مناطق زلزله زده آذربایجان (روستای گونجیک)

ـــ همکاری با بخش کودک و نوجوان کاخ گلستان

ـــ برپایی نمایشگاه کتاب و ترویج فرهنگنامه در تهران و شهرستان ها

ـــ همکاری با موسسه همگام

ـــ همکاری با گروه کودک و بیمار

ـــ همکاری با یونیسف (به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی)