حلقه های مطالعاتی- گروه سنی ب "1393"

 کارگاه حلقه های مطالعاتی برای گروه سنی (ب) در نیمه اول سال 1393، توسط خانم نینا هرندی زاده، روزهای دوشنبه برگزار می شود.

جلسه اول: در اولین جلسه که در اردیبهشت ماه تشکیل شد ابتدا درباره تعطیلات عید و سفرهایی که رفته بودند صحبت شد و بچه ها خاطراتشان را برای جمع تعریف کردند. در آخر از آن ها خواسته شد یک نقاشی از سفر یا فعالیتی که در عید نوروز انجام داده اند بکشند. این فعالیت با هدف تقویت انتخاب کردن و تحلیل کردن انجام شد.

جلسه دوم: با هدف تقویت تخیل، نوشتن و داستان گویی، در این جلسه ابتدا کتاب "به ملخ نگاه کن" توسط بچه ها خوانده شد و سپس سوالاتی مانند "آن دور دورها کجاست؟"، "آن جا چه می بینید؟"، "با چه وسیله ای به آنجا می روید؟" و... از آن ها پرسیده شد. پس از تبادل نظر و پاسخ به سوالات، از بچه ها خواسته شد نقاشی یکی از شخصیت های کتاب را (به انتخاب خود) بکشند و دور آن را قیچی کنند و کاردستی درست کنند.

جلسه سوم: در ادامه کار جلسه قبل ابتدا کتاب "آن دور دورها" نوشته موریس سنداک خوانده شد و سوالاتی مانند "رنج گربه ها چیست؟"، "رنج اسب ها چست؟"، "رنج انسان جیست؟" و... از بچه ها پرسیده شد و بچه ها نظراتشان را نوشتند. سپس شکل هایی که در جلسه قبل کشیده و قیچی کرده بودند را روی مقوا به شکل ایستاده چسباندند و کاردستی خود را تکمیل کردند.

جلسه چهارم: در ابتدای جلسه کتاب "آن دور دورها" نوشته موریس سنداک خوانده و درباره آن بحث و گفتگو شد. سپس بچه ها به دو گروه تقسیم شدند و هر گروه کتابی را انتخاب کردند و با هم خواندند.

جلسه پنجم: کتاب های "آقای ابله از خنده غش می کند" نوشته راجر هارگریوز و "کاستور خیاطی می کند" نوشته لارش کلین تینگ در کلاس خوانده و سپس نحوه نقد کردن کتاب به بچه ها آموزش داده شد و آن ها این دو کتاب را نقد کردند. در پایان کلاس بازی هایی مانند: صندلی بازی، چشم بستن و گرفتن بچه ها، خزیدن، نمایش خلاق (قایق رانی کردن در مسیر آب) و... انجام شد.