آموزش سبزی کاری

 با هدف آموزش کاشت انواع سبزی به کودکان، روز سه شنبه 16/2/93، برنامه ای با همکاری کلینیک گل و گیاه شهرداری منطقه برگزار شد.

در این برنامه خانم قره خانی کاشت بذر های "شاهی" و "ریحان" را در خاک های "کوکوپیت" و "پریلت"، همچنین اضافه کردن کود "کریستالو" را به بچه های گروه سنی (الف- ب و ج) آموزش داد.