گزارش پانزدهمین کارگاه "آشنایی با کتابداری"

 پانزدهمین دوره کارگاه "آشنایی با کتابداری کودکان و نوجوانان" خانه کتابدار در اردیبهشت ماه 1393 برگزار شد. فعالیت های انجام شده در هر جلسه به شرح زیر می باشد:

در اولین جلسه کارگاه خانم نوش آفرین انصاری به معرفي شورای کتاب کودک، فرهنگنامه كودكان و نوجوانان و خانه كتابدار پرداختند. خانم پروين فخارنيا فرهنگنامه كودك و نوجوان را معرفي نمودند و به صورت مفصل به توضيح روند شكل گيري مقالات فرهنگنامه پرداختند. اين جلسه در شوراي كتاب كودك برگزار گرديد.

در دومين جلسه آقای مسعود ناصری درباره‌ی شناخت، چگونگی مراحل رشد و ویژگی مخاطب کودک و نوجوان بحث و گفتگو کرد.

در جلسات سوم و پنجم كارگاه خانم شکوه حاجي نصرالله به موضوع ادبیات کودک، انواع و ویژگی های آن پرداختند و درباره داستان، تألیف و ترجمه، بازنویسی و بازآفرینی از ادبیات کهن و کلاسیک ایران، شعر، کتاب‌های غیر داستان: زندگینامه، دانش اجتماعی، علمی، هنر، بازی و سرگرمی و کتاب‌های فلسفه برای کودک و نوجوان صحبت کردند.

در چهارمين جلسه، خانم مينا رمضاني روشهاي فراهم آوري منابع مناسب در كتابخانه كودك و خدمات عمومي كتابخانه كودك را شرح دادند. سپس خانم اولدوز علي اقدم كتابخانه نوجوان و بخش كودكان با نيازهاي ويژه را معرفي نمودند و همچنين برگزاري جشن‌ها و مناسبت‌ها و طرح سبد خواندن در مدارس را شرح دادند. در ادامه خانم الهه عسكري به معرفي كتابخانه خانواده، خدمات عمومي كتابخانه و طرح سبد خواندن در خانواده پرداختند. در ادامه شركت كنندگان از كتابخانه خانواده و كتابخانه كودك بازديد نمودند. سپس خانم فرزانه اخوت به بیان تجربیات ترویجی خود درباره‌ی راه اندازی، تجهیز و سازماندهی کتابخانه در مناطق محروم پرداختند.

در ششمين جلسه خانم‌ها قبادي و هرندي زاده به تاريخچه قصه گويي، ادبيات شفاهي و نوشتاري، ادبيات كهن، ساختار قصه، فرق قصه و داستان پرداختند. همچنين در مورد ويژگيهاي قصه خوب و شرايط قصه گو نيز صحبت شد. و به صورت عملي سه قصه اجرا شد.

در هفتمين جلسه خانم‌ها اقليدس و دهقاني در مورد ترويج كتابخواني و اهداف خواندن بحث و گفتگو نمودند. سپس به شرح اهداف و شيوه كتابخواني براي كودكان و نوجوانان، شيوه‌هاي بلندخواني و انتخاب كتاب مناسب پرداختند. 

در هشتمين جلسه خانم مهرناز خراسانچي به مبحث فهرست نويسي توصيفي پرداختند و سپس شركت كنندگان بازديدي از بخش هاي كودك و نوجوان، تهيه كتابهاي گويا و بريل، مخزن و بخش مرجع كتابخانه حسينيه ارشاد داشتند. نهمين جلسه در كتابخانه حسينيه ارشاد برگزار گرديد و خانم مهرناز خراسانچي به مبحث فهرست نويسي تحليلي و آموزش كار با ابزار فهرست نويسي پرداختند.

در دهمين جلسه، خانم ندا موحدي پور به اهمیت، فایده، روش ها، مراحل و ابزار مستند سازی و انواع گزارش نویسی پرداختند. در اختتاميه شركت كنندگان گواهينامه پايان دوره را از خانم پيشداد دريافت نمودند.