کتابدار

1. کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یاددهی-یادگیری؛ به کوشش دکتر مهری پریرخ و شعله ارسطوپور
2. کودک و مطالعه؛ جواد یغمایی، محمد خندان
3. بازنویسی و بازآفرینی در ادبیات؛ جعفر پایور
4. ساختمان و تجهیزات کتابخانه های آموزشگاهی؛ شهرزاد طاهری لطفی
5. انتخاب و تهیه منابع اطلاعاتی برای کودکان و نوجوانان و کتابخانه های آموزشگاهی؛ حمید محسنی
6. خدمات عمومی در کتابخانه های آموزشگاهی؛ نسرین دخت عماد خراسانی
7. آماده سازی منابع اطلاعاتی در کتابخانه های آموزشگاهی؛ حمید محسنی
8. کتابشناسی گزیده برای کتابخانه های آموزشگاهی (مقطع پیش دبستان)؛ علی گلشن و مسعود ناصری
9. کتابشناسی گزیده برای کتابخانه های آموزشگاهی (مقطع دبستان)؛ علی گلشن و مسعود ناصری
10. کتاب های مناسب غیر درسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی (مقطع دبستان)؛ سید مهدی سید قطبی، زیر ببببنظر دکتر مهری پریرخ
11. کتابشناسی گزیده برای کتابخانه آموزشگاهی (مقطع راهنمایی)؛ مسعود ناصری، علی گلشن
12. کتابشناسی گزیده برای کتابخانه های آموزشگاهی (مقطع دبیرستان)؛ فرمهر منجزی و اعظم محبوبی
13. رهنمودها و استاندارد های کتابخانه های آموزشگاهی به انضمام رهنمود هایی برای توسعه سواد اطلاعاتی و فراگیران قرن بیست و یکم؛ ناهید انتظاریان، وجیهه حسینی، نیره دادخواه، ساناز رهنما، سید مهدی حسینی، ناهید بیگم حسینی
14. وب سایت های خوب برای بچه های خوب؛ محمد رامین نادری و مهدی زاهدی نوقانی
15. داستان ها: ابزاری برای کاهش مشکلات روانشناختی کودکان؛ دکتر مهری پریرخ و زهرا مجد
16. منابع اطلاعاتی برای پاسخگویی به سوال های پژوهشی درسهای راهنمایی و دبیرستان؛ وجیهه محسنی و دکتر پریرخ
17. آقای تامپکینز در سرزمین عجایب؛ جرج گاموف، ترجمه دکتر پرویز ناصر