جشن بازي هاي سبز

 به مناسبت روز جهاني محيط زيست، برنامه اي با عنوان "جشن بازي هاي سبز" در تاريخ 93/3/17 براي اعضاي كتابخانه هاي خانه كتابدار با حضور خانم ها دهقاني و مشيريان برگزار شد.

ابتدا براي بچه ها كتاب "باغبان دانا درخت مهربان" خوانده شد و بعد از آن درباره محيط زيست صحبت شد. در بخش بعدي بچه ها به گروه هاي مختلف تقسيم شده و بازي هايي با هدف آموزش حفاظت از محيط زيست انجام دادند. از جمله فعاليت هاي انجام شده آموزش نحوه تفكيك زباله هاي خشك، تر و خاص، نحوه كاشت درخت، بيان راه هاي حفظ محيط زيست و... بود.