کارگاه گِل بازی و خمیر بازی

در خرداد ماه 93، کارگاهی با عنوان "گِل بازی و خمیر بازی" برای کودکان گروه سنی الف توسط خانم اقلیدس با هدف آشنایی آن ها با گِل و دست ورزی و خلاقیت، برگزار شد. 

جلسه اول: در این جلسه بچه ها با خاک رس و نحوه درست کردن گِل رس آشنا شدند. آن ها نحوه درست کردن خمیر با آرد را نیز تجربه کردند. سپس با گِل آب روی مقوا نقاشی کشیدند.

جلسه دوم: در این جلسه رنگ کردن خمیر به بچه ها آموزش داده شد و خمیرهایی با رنگ های آبی و زرد به دستشان داده شد. خانم اقلیدس کتاب "آبی کوچولو و زرد کوچولو" را برای بچه ها خواند و درست شدن رنگ سبز را با مخلوط کردن خمیر آبی و زرد به بچه ها نشان داد. سپس از بچه ها خواست با خمیرهای آبی و زرد و سبز که داشتند اشکال مختلف بسازند. در پایان نیز نقاشی های گِل آب جلسه قبل را دورگیری کرده و با مداد رنگی، رنگ کردند.

 جلسه سوم: کار در این جلسه با "پله بازی" که علاوه بر آموزش سمت چپ و راست، باعث تقویت عضلات پا می شود، شروع شد.  سپس بچه ها با گِل فیتیله درست کردند و روی سطح شیبدار بزرگی که خانم اقلیدس درست کرده بود، پله هایی درست کرده و با همکاری هم یک سُرسُره گِلی ساختند. فیتیله سازی به عنوان یکی از مبانی گِل بازی کودکان در جهت ساخت و ساز، باعث هماهنگی حرکت دو دست کودک با ذهن او می شود و دید او را در یکدست کردن فیتیله تقویت میکند.

جلسه آخر: در آخرين جلسه اين كارگاه، بچه ها به كانون شماره 7 (ضلع شمالي پارك بعثت) برده شدند تا با پخت سفال در كوره آشنا شوند. مادران پاي چرخ سفالگري نشستند و بچه ها پاي ميز كار با سفال. از بچه ها خواسته شد توپ هاي كوچك بسازند و با سيخ چوبي مهره هايي درست كنند. بچه ها نام خودشان را روي توپ ها نوشتند و در كوره پختند.