روز جهانی خانواده

به مناسبت روز جهانی خانواده، در تاریخ 93/2/21، برنامه ای در پارک حقانی برای اعضای کتابخانه های خانه کتابدار توسط خانم مینا حبیب نژاد برگزار شد.

 برنامه با شعرخوانی و توپ بازی شروع شد. توپ هایی با اندازه ها و رنگ های مختلف که دست به دست حرکت می کردند و بازی های متنوعی به وجود می آوردند. در کنار این بازی به خانواده ها یادآوری شد که با وسایل ساده می شود فعالیت های شاد با اعضای خانواده انجام داد. نقاشی گروهی، بازی گروهی با اسباب بازی های مختلف و... از دیگر فعالیت های این روز بود.