فنی ایران (کتاب های سبز)

1. سرود درخت؛ لین چری، ترجمه هایده کروبی
2. نابودی جنگل ها؛ جانیس پارکر، ترجمه منیر شاخساری
3. برادر عقاب، خواهر آسمان؛ سوزان جفرز، ترجمه فؤاد نظیری
4. کمبود آب؛ شارون دالگیش، ترجمه کورش ریاضی
5. جنگل های بارانی استوایی؛ گیل گیبونز، ترجمه هایده کروبی
6. بوپال؛ نیکول برایان، ترجمه منیر شاخساری
7. جادوگر دهکده سبز؛ دان مَدِن، ترجمه هایده کروبی
8. صحرا زیست گاه ماست؛ بایرد بیلر، ترجمه زهره قائینی
9. نجات حیات وحش؛ شارون دالگیش، ترجمه نیلوفر مهدیان
10. زباله طلای کثیف؛ جرد کین، جیل فارن، ترجمه منیر شاخساری
11. نیایش زمین؛ داگلاس وود، ترجمه هایده کروبی
12. گونه های در خطر؛ راسل رابرتز، ترجمه نیلوفر مهدیان
13. زنده باد زاینده رود (کتاب دوم)؛ مهرنوش ضیاء شهابی