بازدید های سال 1392

 مدارس، مهدکودک ها، نهادها و اشخاص زیر در سال 1392 از کتابخانه های خانه کتابدار بازدید کرده و با فعالیت های انجام شده در خانه کتابدار آشنا شدند.

 

تعداد نفرات نام نهاد بازدید کننده
60 مدرسه حامی 
67 مدرسه قدس
186 مدرسه حضرت رقیه
21 کانون فرهنگی هنری فرزانگان
23 مهد گل آذین
18 کتابخانه فرهنگسرای فردوس
15 مهدکودک ویستا
13 دبستان پسرانه مهر هشتم
4 مدیران مهد کودک پویا
6 آموزشگران خانه کودک محمود آباد
20 مددکاران موسسه دارالاکرام
15 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان
14 نوجوانان خانه کودک شوش
6 دفتر نوسازی محله شوش
4 کتابداران انجمن دوستداران کودک شهرستان "اوز"
22 اعضای "فضای کودک انجمن 13 آبان"

 

اشخاص بازدید کننده:

خانم ها: الهام قنبری، ویدا فغانی، فاطمه یوسف زاده، زهرا فامینی نژاد، اسماعیلی (وردآورد)، قلی زاده (واحد بازیافت شهرداری منطقه 11)، آزیتا جویباری (استاد دانشگاه)، فریبا اکبری و آزاده رضایتی، بیتا معمارنیا (مسئول خانه بازی بوشهر)، فولادی، آل آقا، فرخی، مریم شهامت منش، فائزه جعفریان، پریسا پورهنگ، مائده اسلامی، زهرا امینی، خوش سیما (ناشر)، خانم زارعی (فرهنگسرای بهمن)، نعمت طاووسی.

آقایان: سید مصطفی موسوی، امید جاودانی زرین، میر مهدی سید حسینی، میرزایی و کریمی (رئیس بازیافت شهرداری)، علیرضا محمدی آریا (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)، مرشدی، پاکپور (ناشر)، هاشمی، عمادی.