هنر و شاهنامه "1393"

 کارگاه "هنر و شاهنامه" در تابستان 93، برای اعضای گروه سنی (ب - ج) در روزهای سه شنبه توسط خانم پشنگ پور برگزار می شود.

خواندن داستان و سپس کشیدن نقاشی آن به صورت خلاق از فعالیت هایی است که در این کلاس انجام می شود. داستان هایی که تا کنون برای بچه ها خوانده شده است عبارتند از: آشنایی با انوشیروان و بزرگمهر، داستان شطرنج، دو برادر هندی، آموزش بازی شطرنج و نرد و...

در ادامه کلاس تصمیم گرفته شد داستان هایی از کلیله و دمنه نیز برای بچه ها خوانده شود.