گزارش برنامه "فرانکلین با دوستانش به موزه می رود"

 "آن روز صبح فرانکلین شاد و خوشحال موز و هویج اش را داخل کیفش گذاشت و با مادرش خداحافظی کرد. فرانکلین قرار بود با دوستانش به موزه برود."

ساعت 10 صبح همه به موقع وارد موزه دارآباد شدیم. پس از پیاده روی اولیه و تنفس در هوای پاک و چشم انداز کوه، به نزدیک در ورودی موزه رسیدیم. 

سمیرا میهن خواه قصه گوی شیرین زبان ما داستان "فرانکلین و دوستانش به موزه می روند" را برای 30 کودک 4-6 سال و 15 مربی و مادر تعریف کرد. پاکت های کوچکی که داخل هر کدام عکس حیوانی قرارداده شده بود بین بچه ها توزیع شد. قرار بود بچه ها داخل موزه حیواناتی را که می بینند با عکس های دستشان مطابقت دهند و به این واسطه دقت بیشتری به محیط اطراف داشته باشند. 

رویکرد اصلی برنامه طراحی فعالیت مشخص بر اساس کتاب است. اگر فرآیند خواندن را با تجربه ی درک فضا بیامیزیم، لذت خواندن ماندگار می شود و به فعالیت های روزمره جهت می دهد.

"بچه ها آقا جغد راهنمای موزه همه را جمع کرد و گفت : برای وارد شدن به موزه چند قانون را باید رعایت کنیم بلند حرف نزنیم، آرام راه برویم و به چیزی دست نزنیم"

الهه حریریان راهنمای موزه داری و گردشگری، نقشه راه حرکت در موزه را که بر روی مقوای بزرگی طراحی شده بود به بچه ها نشان داد. هر کسی در مسیر باید حیوان مطابق عکس در دستش را پیدا می کرد و در نقشه راه که در دست راهنما بود، می چسباند.

یکی از اهداف برنامه طراحی فعالیت هایی داخل موزه بود تا به واسطه آنها بچه ها با دقت بیشتری مشاهده کردن را بیاموزند و به همراه لذت بازی که دارند محیط ظاهرا بی جان موزه به محیط تجربه جذاب تبدیل شود.

شعر گوزن  + مار

بچه ها حدس بزنید این حیوان چیست ؟ چه کسی عکس گوزن را در دست دارد ؟ ... بچه ها با هیجان عکسشان را نشان می دادند و خودشان عکس را بر روی نقشه راهنما در نقطه ای از مسیر که حیوان را مشاهده کرده بودند، می چسباندند. بچه ها توجه به نقشه و مسیر را هم تجربه کردند.

در آخر مانند داستان کتاب به دایناسور رسیدیم. بچه ها در تکاپوی پیداکردن دایناسور بودند. عکس های دایناسور هم چسبانده شد. 

به واسطه خوانده شدن کتاب در ابتدا بچه ها می دانستند که حیوانات موزه زنده نیستند و خشک شده اند. بنابراین ترس هم نداشتند.

پس از اتمام بازدید بچه ها در محوطه باز، بازی های حرکتی و کلامی را در ارتباط با حیوانات که به صورت دسته جمعی و در گروه های کوچک انجام شد، تجربه کردند.  

از مدیریت و مربیان مهد کودک نگین برای حضور در این برنامه سپاسگزاریم.

تهیه گزارش: خانم ندا موحدی پور