نمایشگاه های کتاب خانه کتابدار در پاییز 93

 خانه کتابدار کودک و نوجوان در مهرماه و آبانماه 93 به مناسبت های هفته کودک و هفته کتابخوانی در مکان های زیر نمایشگاه برگزار کرده است:

1- به مناسبت هفته کودک نمایشگاهی در کاخ سعدآباد برگزار شد. در این نمایشگاه علاوه بر معرفی کتاب های مناسب ، برنامه گردش در موزه با عنوان "گل بی بی" برای بچه ها نیز اجرا شد.

2- باز به همین مناسبت در پارک اندیشه در جشنی که با مشارکت چندین مهد کودک، پیش دبستانی با خانواده هایشان برگزار شده بود. نمایشگاهی از بهترین کتاب های کودک بر پا شد.

3- به مناسبت هفته کودک در دانشگاه علامه نیز نمایشگاهی از کتاب های مناسب برگزار شد.

4- در همایش و نمایشگاه گیاهان دارویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، خانه کتابدار نمایشگاهی با کتاب های محیط زیستی برگزار کرد. که علاوه بر کتاب، قصه گویی و ترویج خواندن نیز به همراه داشت.

5- در همایش دو سالانه ادبیات، کودک دیروز کودک امروز، در حسینیه ارشاد، خانه کتابدار از کتاب های 3و4 ستاره برگزیده شورای کتاب کودک نمایشگاهی برگزار کرد.