برندگان مسابقه داستان نویسی شازده کوچولو در سال 93

 برندگان مسابقه داستان نویسی شازده کوچولو در سال 93 به شرح زیر است:

1- داستان "شاهزاده سرزمین قصه ها" با عنوان "لطفا مزاخم نشوید" از هستی آقا مجیدی

2- داستان "زنگوله پای آقای مدیر" از امیرخسن ابراهیمی

3- داستان "بازگشت به خانه زرد" از آلا رضایی