اطلاعيه كارگاه "اريگامي"

 كارگاه آموزش مقدماتي

اريگامي

(ويژه نوجوانان)

زمان: دوشنبه ها ساعت 10 الي 12 (8 جلسه)

شروع دوره: 21 تيرماه

هزينه كلاس: 80 هزار تومان

مربي: خانم مباركي