گزراش کارگاه "بخوانیم و بسازیم"

 کارگاه بخوانیم و بسازم با هدف علاقه مند کردن به کتابخوانی و ایجاد ارتباط برای گروه سنی ج توسط خانم هاشمیان در خانه کتابدار برگزار شد:

- در ابتدا با معارفه شروع شد و بعد از بچه ها پرسیده شد که به نظر شما در کلاس بخوانیم و بسازیم، ما چه می کنیم؟ که بچه ها به اینکه در این کلاس قرار است کتاب بخوانیم و شکل بسازیم و کاردستی درست کنیم و یا نقاشی کنیم اشاره کردند و مربی اضافه کرد که می توانیم کتاب بسازیم و بازی کنیم. بعد از آن کتاب "با ایده ات چه کار می کنی؟" بلند خوانی شد و در نهایت در مورد آن گفتگو شد.

- کتاب "اریک شانتن" دورخوانی شد و چون بچه ها مشکل روان خوانی دارند، مجددا این کتاب بلندخوانی شد و روی تصاویر و مطالب با سوال و پاسخ از مخاطبان توجه بچه ها به نکات مختلف کتاب جلب شد و در انتها با استفاده از چوب بستنی و نخ، کاردستی تزئینی "فرش آویز" توسط عزیزان با راهنمایی خانم هاشمیان و ابتکار خود عزیزان ساخته شد.