اطلاعیه

 "تور گردشگری مدرسه طبیعت"

(برای گروه سنی 5 تا 12 سال)

هزینه تور: هزینه بلیط نفری 35 هزار تومان (با وسیله شخصی)

با احتساب هزینه ایاب و ذهاب عمومی نفری 50 هزار تومان

حرکت از خانه کتابدار ساعت 7 صبح

زمان: 5شنبه 15 مهرماه 1395