"ارتباط بدون خشونت"، صلح در خانواده و جامعه

"ارتباط بدون خشونت" عنوان يكي ديگر از كارگاه هاي آموزشي طرح سبد خواندن با خانواده در خانه كتابدار كودك و نوجوان است كه در روز شنبه 28 خرداد برگزار شد.

كامران رحيميان كارشناس ارشد مشاوره در دانشگاه آتاواي كانادا، ميهمان اين كارگاه بود. او افزون بر تحصيلات دانشگاهي، دوره هاي گوناگوني از جمله تئاتر درماني، برنامه ريزي عصبي كلامي، مديريت اضطراب و ارتباط بدون خشونت را گذرانده است.

در آغاز برنامه، رحيميان از مفاهيم نخستين زندگي يعني ارتباط بين انسان ها سخن گفت و اشاره كرد كه مفهوم ارتباط در هر جايي كه انسان وجود داشته باشد و در هر رشته اي از سياست و تجارت گرفته تا آموزش، اقتصاد و ديگر زمينه ها، اساسي ترين نقش را دارد. او روابط انساني را به سه دسته ارتباط مسالمت آميز، ارتباط همراه با تنش و بدون ارتباط تقسيم بندي كرد. همچنين به روابط درون انسان ها با خودشان پرداخت كه رابطه مستقيمي به ارتباط انسان ها با يكديگر دارد.

كامران رحيميان گفت و گوي دروني،گفت و گوي بيروني و شنيدن را از مهمترين اركان يك رابطه دانست. او تأكيد كرد منظور از شنيدن، اطاعت كردن نيست بلكه همدلي و مذاكره مراحل بعدي و  تكميلي شنيدن هستند. همچنين او به تفاوت هاي اساسي بين مشاهده و قضاوت اشاره كرد و توضيح داد، بيشتر وقت ها افراد به جاي بيان مشاهدات خود از ديگران، به بيان قضاوت خود درباره آن شخص مي پردازند كه اين كار سبب تنش و خشونت در رابطه مي گردد.

رحيميان در ادامه، به اين موضوع اشاره كرد كه بيشتر جنگ هاي بزرگ انسان ها بر سر به دست آوردن نيازهايشان نبوده، بلكه موضوع اصلي خشونت بين جوامع انساني، بر سر چگونگي برآورده كردن نيازها و خواسته هاي شان بوده است. پس بهتر است به جاي اين كه فكر كنيم چه بگوييم به اين فكر كنيم كه چگونه بگوييم.

كتاب "ارتباط بدون خشونت زبان زندگي" اثر دكتر مارشال روزنبرگ، "مجموعه 8 جلدي چارلي و سوفي" اثر اولما كاستتي و مونيكا رينالديني ترجمه كامران رحيميان و "بازي هاي مشاركتي" ترجمه و تأليف فرشته سبحاني از نمونه هاي كتاب هايي در زمينه ارتباط بدون خشونت هستند كه در اين كارگاه معرفي شدند. كتاب بازي هاي مشاركتي روش 40 بازي بدون برنده و بازنده براي كودكان گروه سني الف را ارائه مي كند. هدف از انجام اين بازي ها لذت بردن و يادگيري مهارت هايي همچون مشاركت، مشورت و همكاري است كه در كارگاه هاي ارتباط بدون خشونت ارائه مي شود. براي بيشتر دانستن درباره اين كتاب ها و آشنايي با چندين عنوان كتاب ديگر در همين زمينه مي توانيد به خانه كتابدار كودك و نوجوان و ترويج خواندن و يا وب سايت زبان زندگي به نشاني www.zabanezendegi.com سر بزنيد.

برگرفته از كتابك