خدمات
مشاوره، پشتیبانی و راه اندازی

خانه کتابدار در راستای توسعه و تجهیز کتابخانه های کودکان و نوجوانان با ارائه خدمات مشاوره ای (تلفنی و حضوری)، آماده ی همکاری در تمام حوزه های خدمات کتابخانه ای (فنی، فهرست نویسی، مجموعه سازی و...)، خدمات عمومی و برنامه های جانبی، معرفی و اعزام کتابداران، راه اندازی کتابخانه ها بر اساس الگو ها و استاندارد های کتابخانه های کودکان و نوجوانان است.
با تکمیل فرم زیر می توانید از این خدمات استفاده کنید.

اهدای منابع کتابخانه ای و غیره به خانه کتابدار

خانه کتابدار در راستای اهداف ترویجی خود، برای مجموعه سازی کتابخانه هایش و کتابخانه های مناطق محروم پذیرای منابع کتابخانه ای و اسباب بازی های اهدایی شما است.