بازدید
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

بازدید

فرم بازدید
بازدید های سال 1392

 مدارس، مهدکودک ها، نهادها و اشخاص زیر در سال 1392 از کتابخانه های خانه کتابدار بازدید کرده و با فعالیت های انجام شده در خانه کتابدار آشنا شدند.

انجمن حمایت از کودکان کار

13 نفر از کودکان گروه سنی (ب) انجمن حمایت از کودکان کار در تاریخ 3/11/91 به بازدید از خانه کتابدار آمدند.

روز جهانی معلولین در خانه کتابدار

در تاریخ 12 آذر ماه، به مناسبت روز جهانی معلولان برنامه ای با حضور کودکان مرکز توانبخشی نوید عصر در خانه کتابدار برگزار شد.

مدرسه مشارکتی

11 نفر از کودکان پایه اول دبستان مشارکتی، در تاریخ 6/9/91 از خانه کتابدار بازدید کردند.

فعالیت های انجام شده برای این گروه عبارتند از: معرفی کتابخانه و منابع مختلف (نقشه، کره جغرافیایی، کتاب پارچه ای، مجله ...)، قصه گویی داستان "گل اخم و گل خنده" با استفاده از کمیش بایی، کشیدن نقاشی میوه های فصل و ساختن پل با نقاشی هایشان، انجام چند بازی گروهی.

بازدید دبستان پژوهشگران

کودکان پیش دبستان، اول و دوم دبستان مجتمع پژوهشگران در تاریخ های 29 و 30 آبان و 1 آذر ماه به بازدید از خانه کتابدار آمدند.

انجمن حمایت از کودکان کار

 13 نفر از کودکان انجمن حمایت از کودکان کار به همراه 4 نفر از مربیانشان در تاریخ 28/8/91 به بازدید از خانه کتابدار آمدند. در این برنامه فعالیت های زیر انجام شد: معرفی بخش های مختلف کتابخانه، خواندن داستان "وسلی آباد" با تکیه بر آرزوها، نقاشی گروهی، بازی های مهارتی، شعر خوانی، صندلی بازی و...

مهد کودک باغ ستاره ها

 30 نفر از کودکان مهد کودک باغ ستاره ها در تاریخ  23/8/91 به بازدید از خانه کتابدار آمدند. خانم مینا رمضانی در ابتدای برنامه، بخش های مختلف کتابخانه کودکان و نوجوانان را معرفی کرد. سپس خانم شهین لسانی قصه "گل خنده و گل اخم" را با استفاده از گمیش بایی برای بچه ها گفتند و در پایان بازی فکری انجام دادند.

مهدکودک سازمان تأمین اجتماعی

26 نفر از کودکان مهدکودک سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 16/8/91 از خانه کتابدار بازدید کردند. در این بازدید خانم مینا رمضانی در ابتدا کتابخانه کودک و مواد و منابع آن را به بچه ها معرفی کرد و داستان "موش گرسنه" را برای بچه ها خواند. سپس خانم شهین لسانی ضمن معرفی "کمیش بایی" با استفاده از این وسیله قصه گویی کرد. سپس فعالیت های زیر را انجام داد: خواندن شعر سلام، معرفی میوه های فصل زمستان و نقاشی آن ها و ساختن پل توسط خود بچه ها.

دانشجویان دانشگاه قم

20 نفر از دانشجویان رشته کتابداری دانشگاه قم به همراه استادشان آقای دکتر محمدی، در تاریخ 14/8/91 از خانه کتابدار بازدید کردند. همکاران خانه کتابدار خانم ها فاطمه مرتضایی فرد، فرزانه جبارزادگان، مینا رمضانی، الهه عسکری، اولدوز علی اقدم به معرفی بخش های مختلف کتابخانه کودک، خانواده و فروشگاه پرداختند. همچنین سیستم رده بندی و منابع کتابخانه ای و سایر فعالیت های خانه کتابدار برای بازدید کنندگان شرح داده شد.

مدرسه شناختی تکریم

19 نفر از دانش آموزان پایه دوم دبستان شناختی تکریم در تاریخ 23/7/91 به بازدید از خانه کتابدار آمدند. در این بازدید خانم ها مینا رمضانی و اولدوز علی اقدم ابتدا به معرفی کتابخانه، آشنا کردن با مواد و منابع موجود در کتابخانه، قصه گویی از کتاب پارچه ای "کدو قلقله زن"، معرفی اتاق قصه و تابلوی کرم کتاب پرداختند. سپس خانم شهین لسانی کتاب "وسلی آباد" را برای بچه ها قصه گویی کرد. سپس نقاشی شهر خیالی کشیده و داستانک های کوتاه شل سیلوراستاین خوانده شد. در پایان نیز بازی با کش و پرش انجام شد.