بازدید
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/hlprir/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

بازدید

فرم بازدید
خانه یادگیری رها

مربیان و کودکان "خانه یادگیری رها" در تاریخ 25/4/91 از خانه کتابدار بازدید کردند. در این برنامه خانم مینا رمضانی فعالیت های زیر را انجام داد: معرفی بخش های مختلف کتابخانه، قصه گویی، گفتگو درباره ایران و موقعیت آن در کره جغرافیایی، موضوع کتاب ها و رده آن ها، قوانین کتابخانه و آشنا کردن بچه ها با چند نشریه. خانم فرزانه جبارزادگان نیز کتاب های مناسب گروه سنی کودکان را معرفی کردند.

مهد کودک حافظیه

در تاریخ 31/2/91، 22 نفر از کودکان مهد حافظیه برای بازدید به خانه کتابدار آمدند. در این برنامه ابتدا خانم سمیرا ملکوتی به معرفی کتابخانه کودک و اتاق قصه پرداخت. همچنین شیوه استفاده از کتابخانه را به کودکان آموزش داد. در بخش دوم برنامه خانم مینا حبیب نژاد برنامه قصه گویی و بازی را انجام دادند.

كودكان سراي محله امام خميني در خانه كتابدار

خانه كتابدار در تاريخ 11/10/90 ميزبان 40 نفر از مادران و كودكان سراي محله امام خميني بود. در اين برنامه، خانم ملكوتي توضيحاتي درباره كتابخانه كودك و نوجوان، كتاب هاي پارچه اي، اسباب بازي خانه و اتاق قصه دادند. سپس خانم كرفسي به معرفي كتابخانه تخصصي و خانواده پرداخت و بعد از آن خانم ها حبيب نژاد و لساني برنامه هايي مانند بازي و قصه گويي را براي بچه ها اجرا كردند. معرفي و فروش كتاب هاي مناسب و ارائه بروشور از ديگر فعاليت هاي انجام شده در اين برنامه بود.