خبرها
گزارش کارگاه "حلقه مطالعاتی"

 کارگاه حلقه مطالعاتی با هدف خوب دیدن (حس بینایی) برای گروه سنی الف و ب توسط خانم هرندی زاده در خانه کتابدار برگزار شد:

گزراش کارگاه "بخوانیم و بسازیم"

 کارگاه بخوانیم و بسازم با هدف علاقه مند کردن به کتابخوانی و ایجاد ارتباط برای گروه سنی ج توسط خانم هاشمیان در خانه کتابدار برگزار شد:

گزارش کارگاه "حلقه مطالعاتی مادر و کودک"

 حدود 25 نفر از اعضای خانه کتابدار بخش کودک و نوجوان جمعه دوستانه را در جهت رشد فکری، اجتماعی، مهارت های زندگی دلبندانشان تشکیل داده اند و از تاریخ 95.3.26 هفته ای یکبار دور هم جمع می شوند و فعالیت های مختلفی را انجام می دهند. برنامه ریزی این جمع به این صورت است که برای هر جلسه کتابخوانی، خواندن شعر، بازی های گروهی، درست کردن کاردستی و سفره خوشمزه در نظر گرفته می شود:

 

گزارش کارگاه "سواد رسانه ای"

 کارگاه سواد رسانه ای با هدف آشنایی با مفهوم جدید "سواد رسانه ای" و ترویج خواندن در این حوزه به عنوان یک مهارت شهروندی برای گروه سنی د-ه توسط آقای رزاقی در خانه کتابدار برگزار شد:

گزارش کارگاه "شاهنامه خوانی"

 کارگاه شاهنامه خوانی با هدف آشنایی با گذشته پر بار کشورمان و مردمانش، افتخار به آن، لذت بردن از حال و ساختن آینده ... برای گروه سنی 7 الی 12 سال توسط خانم قبادی در خانه کتابدار برگزار شد:

گزارش "چای می نوشیم، کتاب می خوانیم"

 شنبۀ آخر بهار ۱۳۹۵، ۲۹ خرداد، چهارمین جلسۀ «چای می‌نوشیم، کتاب می‌خوانیم» در خانۀ کتابدار برگزار شد. ‌

اطلاعيه هفدهمين دوره كارگاه آشنايي با ادبيات كودكان

 هفدهمين دوره كارگاه آشنايي با ادبيات كودكان، ترويج خواندن و نقش كتابدار و كتابخانه به مدت 30 ساعت در خانه كتابدار كودك و نوجوان و ترويج خواندن برگزار مي گردد:

اطلاعيه كارگاه "اريگامي"

 كارگاه آموزش مقدماتي

اريگامي

(ويژه نوجوانان)

زمان: دوشنبه ها ساعت 10 الي 12 (8 جلسه)

شروع دوره: 21 تيرماه

هزينه كلاس: 80 هزار تومان

مربي: خانم مباركي