بورد مهرماه-معرفی خانه کتابدار

بورد شهريور ماه: خانه كتابدار را چگونه به دوستانت معرفي مي كني؟

و اما پاسخ هاي شما...

من به دوستم گفتم كه خاله ها و كتاب هاي اينجا را دوست دارم

به نام خدا از كودكي آشنا شدم تا به آخر

از برخورد خوب كودكان و محيط جذاب كتابخانه تعريف مي كنم.

كتاب عشقه مثل ترنم

از اينكه اينجا واقعا مثل خونه است.

جايي است كه هر انساني با هر خصوصيات در آنجا سرگرم مي شود.

عاشقشم قول ميدم عاشقش ميشي

كتاب خانه بسيار خوبي است و من با دوستانم خاطره هاي خوشي در آنجا داشتم.

خيلي باحاله

بهشان مي گويم كتاب هايش خيلي قشنگ است. تو هم عضو شو

به دوستم گفتم اينجا كتاب هاي خوبي دارد.

تور كتابخانه گردي براي دوستم برگزار مي كنم.

از كتاب هاي زيبايش تعريف ميكنم.

از محيط آرامش تعريف ميكنم.

بعضي موقع ها درس زندگي به آدم مي دهد.

از محيط زيبا و آرامش تعريف كردم.

مي گويم كه اينجا بهترين كتابخانه ي دنيا است.

خيلي جالبه

خيلي كتاب هاي خوب دارد. بسيار زيبا است

لنگه نداره، اين كتابهاش رو هيچ جا نداره، همه خوبها يك جا جمع اند.

اينجا خيلي خوب است.

آرامش بخش

كتابخانه بهترين جا هست.

بخاطر كتاب ها زيبا و قشنگ

لازم نبود به دوستم بگم چون مياد

آرامش بخش

كتاب هايش زيبا و آرامش دارد.

كارگاه خداحافظي با پوشك -پاييز ٩٨

خانه كتابدار كودك و نوجوان برگزار مي كند: كارگاه "خداحافظي با پوشك" با تسهيلگري خانم مينا حبيب نژاد با هدف كسب آمادگي لازم براي گرفتن پوشك از كودك با بازي

آوردن لگن مخصوص كودك و اسباب بازي محبوب وي الزامي ست.

يكشنبه ١٩ آبان ساعت ١٤ الي ١٥

براي ثبت با كتابخانه كودك تماس حاصل فرماييد.

كارگاه مهارت هاي پرسشگري

خانه کتابدار کودک و نوجوان برگزار می کند: کارگاه کسب مهارت پرسشگری با حضور استاد نسرین دخت عماد خراسانی

چگونه می توان با پژوهش، پرسشگری و تفکر، با پدیده های مختلف زندگی فردی-اجتماعی مواجه شد؟

جلسه اول: پرسشگری در خواندن- با تمرکز بر "خواندن با خانواده"

جلسه دوم: پرسشگری در اندیشیدن- با تمرکز بر "نخستین گام پژوهش"

جلسه سوم: پرسشگری در زندگی اجتماعی- با تمرکز بر "قصه های قرآنی"

جلسه چهارم: پرسشگری در زندگی فردی- با نمرکز بر "مهاجرت"

به همراه پرسش و پاسخ آزاد در پایان هر جلسه

زمان: دوشنبه، 22 و 29 مهرماه، 13 و 20 آبان ماه

ساعت: 14 تا 16:30

شهریه برای اعضای خانه کتابدار، هشتاد هزار تومان و برای دوستان غیرعضو، صد هزار تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با خانه کتابدار کودک و نوجوان تماس بگیرید.

نسرین دخت عماد خراسانی، تحصیل کرده ی علوم سیاسی و کتابداری، از اعضا با سابقه شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودک و نوجوان و عضو هیئت مدیره شورای کتاب کودک در چند دوره ی مختلف. آثار قابل ملاحظه ایشان در حوزه ی پژوهش، ادبیات کودک و کتابداری سال هاست که به عنوان منابع آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله کتاب "روش پژوهش برای کودکان دبستانی"، "خدمات عمومی کتابخانه و شیوه های آن" و ...

او در این کارگاه به زبان ساده از اهمیت پژوهش و پرسشگری خواهد گفت.

ويژه برنامه ي هفته كودك ١٣٩٨

خانه كتابدار كودك و نوجوان برگزار مي كند: ويژه برنامه ي هفته ي كودك، با حضور خانم قبادي

روز يكشنبه ١٤ مهر ؛ ساعت ١٥

منتظر حضور گرم و پرشور شما هستيم.

اخبار

گزارش كارگاه مهارت پرسشگري-جلسه اول

گزارش كارگاه مهارت پرسشگري-جلسه اول

جلسه ي اول كارگاه مهارت پرسشگري با عنوان “پرسشگري در خواندن با تمركز بر خواندن با خانواده” روز دوشنبه ٢٢ مهر ساعت ١٤ الي ١٦:٣٠ با حضور خانم عماد خراساني در محل خانه كتابدار كودك و نوجوان برگزار شد.

در اين كارگاه ابتدا خانم عماد از حاضران خواستند يك سوال مطرح كنند تا با آن سوال جلسه را شروع كنند. سوال را با دقت به ريزترين بخش تفكيك كردند و از دل آن هدف اصلي پرسش را مشخص كردند.

در ادامه ايشان بيان كردند كه هرپرسش به توان عقلي و فكري فرد بستگي دارد. از كودكان به عنوان بهترين پرسشگران در دنيا ياد كردند و اين پرسشگري آنها را ناشي از ميل به دانستن و كنجكاوي توصيف كردند. سپس ايشان بيان كردند كه پرسشگري بايد هدفمند باشد تا به نتايجي برسد. پرسش را كليد پژوهش عنوان كردند . هر پژوهش نيازمند يك سوال اوليه است كه جايگاه خاص خودش را دارد. در ادامه، ايشان از يكي از اعضا خواستند تا بخشي از مقاله ي پژوهش از جلد هشتم فرهنگنامه را بخوانند: “پژوهش مجموعه كارهايي است كه يك پژوهشگر ١- براي رسيدن به پاسخ يك پرسش تازه و مهم، ٢- راه حل يك مسئله، ٣- تدوين يك نظريه، ٤- كشف يك قانون عمومي و ٥- بهترين كردن كار يك دستگاه انجام مي دهد. خانم عماد هريك از اين موارد را بصورت مفصل توضيح دادند.

ايشان بيان كردند نتيجه ي يك پژوهش خوب بر مبناي پرسش سازنده سبب مي شود كه توانايي و مهارت هايي بوجود آيد. توانايي هايي كه  باالفعل بوده، به صورت باالقوه درمی آيد. یعني موجب آفرينندگي و خلاقيت می شود. خانم عماد در اين زمينه مثال هاي ساده اي براي حاضران زدند.

پس از بيان كليات درباره ي پژوهش، در بخش دوم كارگاه, ايشان از خواندن با خانواده صحبت كردند. ازشرکت کنندگان در کارگاه خواستند تا هدف اصلي اين كار را بيان كنند؛ هدف اصلي با بيان نظرات مختلف اعضاء در نهايت ايجاد فرهنگ مطالعه و فرهنگ

خواندن در جامعه بيان شد و تداوم خواندن در خانواده به عنوان يك هدف عالي مشخص شد.

در ادامه, اهداف فرعي خواندن با خانواده با مشاركت اعضاء تبيين شد تا با طي كردن اين اهداف فرعي, به آن هدف اصلي برسيم:

١- لذت خواندن (لذت بردن از درك بيشتر)

٢- ارتباط اعضاء خانواده با يكديگر براي ايجاد تفاهم بيشتر (خانواده به عنوان جامعه اي كوچك بستري است براي اينكه اعضای خانواده ياد بگيرند در كنارهم بر سر مسائل مختلف تفاهم كنند و از درگيري و ايجاد تنش جلوگيري كنند و اين روش براي بهينه سازي آينده ي جامعه بسيار موثر خواهد بود.)

٣- دانش افزايي، افزايش آگاهي

٤- پيشرفت و رشد فردي خانوادگي


در ادامه اين سوال مطرح شد كه چرا خواندن ویژه ی انسان است. چون انسان داراي قوه ي فكر است، امكان تعقل و انديشيدن دارد. وقتي انديشه ورزي صورت مي گيرد، انديشه در غالب كلمه از زبان انسان خارج مي شود. اين كلمه ها با پيوستگي به يكدیگر به صورت سخن  درمی آیند كه در نهايت مي توان اين سخنان را خواند. 

بعد از صحبت درباره ي خواندن, به خانواده در ارتباط با خواندن پرداختند. 

خواندن در ارتباط با خانواده يعني خواندن در يك جامعه ي انساني. 

جامعه ي مخاطب در خواندن با خانواده هركسي مي تواند باشد.

در ارتباط با جامعه ي مخاطب سوالاتي مطرح مي شود. چه چيزي، چرا، چگونه، كجا، چطور، كي، چه مدت و با چه دستورالعملي خوانده شود؟ از كجا شروع به خواندن كنيم؟ خواندن در چه سطحي باشد؟ 

و سوال هاي بسيار ديگر كه مي توان قبل از شروع خواندن و اجراي طرح پرسيد. حتي اين سوال كه آيا خواندن ضرري دارد؟ خانم عماد در پاسخ به اين سوال يكي از حاضران گفتند كه براي دانستن اينكه ضرر دارد يا نه، اول بايد ببينيم كه فايده اش چيست؟ مهم ترين فايده آن تحكيم روابط خانواده است. پس نبود آن ضرر است. آنگاه خواندن ضرر دارد كه به آن حد تفاهم در خانواده و آن حد دانستن و افزايش آگاهي نرسيم. اينگونه موجب ضرر مي شود. 

در انتها ايشان به عنوان جمع بندي بيان كردند كه پرسشگري و پژوهش فرد را به يك يادگيري بنيادي خواهد رساند و موجب ژرف انديشي و تفكر درست خواهد شد.

از مهم ترين دستاوردهاي خواندن با خانواده ايجاد تمركز ذهني، فكري و موضوعي و تسلط تدريجي بر تخيلات و تصورات است.

جلسه ي آينده كارگاه با موضوع پرسشگري در انديشيدن با تمركز بر “نخستين گام پژوهش” روز دوشنبه ٢٩ مهر ساعت ۱٣:٣٠ در خانه كتابدار برگزار خواهد شد.

 

 

اخبار مرتبط

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در خبرنامه ما عضو شوید :